Zveme vás na výstavu Naše pole

Československá obchodní banka, a. s., vás zve jako tradiční generální partner výstavy Naše pole na celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky do Nabočan.

I přes současná omezení se bude konat 21. ročník dvoudenní výstavy Naše pole v termínu 15. až 16. června 2021. Všechny odrůdové a polní pokusy budou označené, v areálu bude zajištěno mytí rukou a vhodné dezinfekční prostředky. Odpočinkové lavičky budou umístěny v dostatečných rozestupech a občerstvení bude k dispozici na středové ploše ve stanu organizátorů, kde naleznete také bankéře ČSOB a propagační materiály skupiny ČSOB.

Skupina ČSOB, která je předním poskytovatelem finančních služeb v České republice, dlouhodobě spolupracuje s vydavatelstvím Profi Press, jež je pořadatelem výstavy. Není proto náhodou, že právě ČSOB se stala vedle výstavy Den Zemědělce generálním partnerem této výstavy. O významu předešlých dvaceti ročníků této akce svědčí nejen rostoucí zájem návštěvníků a vystavovatelů, ale i zájem zástupců státní správy, vědeckých a společenských institucí v celorepublikovém měřítku.

Je třeba zmínit, že výstava Naše pole je ukázkou rostoucí úrovně českého zemědělství a úzké provázanosti praxe s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Na výstavě Naše pole 2021 se návštěvníci mohou seznámit vedle předvádění zemědělské techniky také se špičkovými odrůdami plodin, širokým sortimentem hnojiv a chemické ochrany rostlin a také nabídkou finančních služeb ČSOB pro zemědělce.

Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství ČSOB

Výstava Naše pole umožní potenciálním zákazníkům prohlédnout si aktuální nabídku firem v rámci výstavních dnů a domluvit vhodné financování a pojištění přímo na místě. Pro získání individuální nabídky a detailních informací bychom Vás rádi pozvali do naší společné expozice reprezentované společnostmi ČSOB, ČSOB Leasing, ČSOB Pojišťovna a ČSOB Factoring. Stánek naleznete v centrální části výstaviště. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, bude pro Vás připravena virtuální přehlídka na TV Zemědělec. Zde naleznete přehledně vše, co letošní výstava nabízí.

Výstavní nabídka

Pro návštěvníky jsme připravili řadu atraktivních finančních produktů v rámci ucelené nabídky skupiny ČSOB. Zemědělci získají detailní informace ohledně financování provozních potřeb, jako je nákup osiv, hnojiv a chemické ochrany, ale i investičních záměrů v oblasti zemědělské techniky a technologií. Dále zájemci obdrží informace o možnostech nákupu zemědělské půdy a dalších nemovitostí, jako jsou například stáje, žlaby, jímky včetně detailů o výhodách refinancování bioplynových stanic. Samozřejmostí je možnost konzultace krytí pojistných rizik, jako je například pojištění plodin a hospodářských zvířat, strojní pojištění, pojištění nemovitostí a pojištění profesní odpovědnosti. Vedle finančních služeb a pojištění klientům navrhneme možnosti řešení profinancování pohledávek a řešení otázek spojených s dotačním poradenstvím a to vše pod jednou střechou. Tato symbióza znalosti zemědělské praxe, finančních služeb, zemědělských rizik a dotačního poradenství umožní skutečně komplexní obsluhu klientů. Jsme připraveni nabídnout zákazníkovi přímo na místě finanční řešení na míru.

Naši zkušení odborníci znají specifika zemědělství a navrhnou optimální řešení finančních potřeb klienta včetně možnosti čerpání podpor například z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a také v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).

Stánek skupiny ČSOB se tradičně těší hojnému zájmu návštěvníků i osobností agrárního sektoru

Předfinancování dotací

Bankéři ČSOB jsou připraveni návštěvníkům výstavy poskytnout ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací například z Programu rozvoje venkova.

Ministerstvo zemědělství chce letos vyhlásit dvě kola příjmu žádostí PRV na projektová opatření. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021. Těžiště zájmu předpokládáme zejména u operací: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tyto tituly umožní podpořit zemědělské podnikatele a zpracovatele zemědělských produktů v jejich investicích, aby mohli lépe čelit důsledkům krize vyvolané pandemií covidu-19. Řada našich klientů tak nezmešká příležitost čerpat významné investiční podpory a investovat do rozvoje svého podnikání.

Do 12. kola budou zařazeny rovněž operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce. Spuštění 12. kola příjmu žádostí PRV je možné díky dodatečným finančním zdrojům na podporu oživení zemědělství a venkovských oblastí pro roky 2021 a 2022, které jsou členským státům rozděleny dle přechodného nařízení EU. Uzavřít závazky je nutné do konce roku 2022.

Program pro mladé farmáře

Pro návštěvníky výstavy je připraven finanční program Farmáři určený také pro mladé začínající zemědělce. Program umožňuje současným i novým klientům získat investiční úvěr až do výše 2 mil. Kč bez dokládání účelu se splatností až 8 let. Výše limitu úvěru je stanovena na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo v případě začínajících zemědělců evidovaná výměra zemědělské půdy v Registru půdy (LPIS).

Program AGRO 2021

ČSOB Leasing dále připravil ve spolupráci s bankou ČSOB a s ČSOB Pojišťovnou program AGRO 2021. Tento program obsahuje komplexní finanční poradenství napříč skupinou ČSOB. „Vlajkovou lodí“ programu AGRO 2021 jsou zejména dodavatelské kooperace s dovozci a prodejci zemědělské techniky zahrnující více než 30 značek zemědělské techniky a spolupráce s PGRLF. Výhodné úrokové sazby je docíleno finanční dotací dovozce, či výrobce příslušné značky, s využitím komplexního poradenství v oblasti dotační politiky a výhodného pojištění s mnoha benefity pro zemědělce. Atraktivní pojistné sazby jsou dosaženy díky činnosti vlastního pojišťovacího makléře pro kompletní sortiment zemědělských strojů a komodit.

Program AGRO 2021 je rozšířen o službu dotačního poradenství poskytovanou prostřednictvím Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing. ČSOB Leasing tak poskytuje svým zákazníkům, zejména malým a středním podnikům, kompletní dotační poradenství zaměřené primárně na Program rozvoje venkova a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Portál GrainTerminal

Na základě poptávky od zemědělců vznikl pod patronátem společnosti Pawlica s. r. o. a ve spolupráci s ČSOB portál GrainTerminal. Jedná se o přehlednou a zabezpečenou webovou aplikaci, která umožňuje na elektronické platformě bezpečné a přímé obchodování se zemědělskými komoditami v regionu střední Evropy. Cílem projektu je dosažení lepších prodejních i nákupních cen komodit bez překupníků a automatizované vypořádání deponovaných prostředků z bankovního účtu. Dodavatelé i odběratelé musí být řádně zaregistrovaní a schváleni pro obchodování provozovatelem GrainTerminal. Tímto krokem je zabezpečen výběr dodavatelů a odběratelů, kteří automaticky souhlasí s transparentní smluvní dokumentací. Finanční transakce tuzemského i zahraničního platebního styku probíhají v měnách v CZK, EUR a PLN prostřednictvím zabezpečeného účtu ČSOB.

Ucelená nabídka

Pro návštěvníky výstavy je připravena ucelená nabídka skupiny ČSOB. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finančních potřeb, včetně pojištění a dotačního poradenství. V rámci tohoto individuálního, odborného a komplexního přístupu klient získá paletu služeb, které opravdu potřebuje a které mu pomohou v růstu podnikání a ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Přijďte se přesvědčit na výstavu Naše pole nebo na některou z našich poboček.*

Těšíme se na vaši návštěvu!

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *