ZPRÁVA O OBILNINÁCH K 15.5.2020

Na většině území ČR a SR byly srážky nad 20 mm. Na jihu Slovenska spadlo minimum a oproti tomu, byly regiony, kde byly srážky vysoké. V tomto zpravodaji chceme parametricky komentovat nejenom stavy porostů v odlišných vláhových podmínkách, ale současně popsat a doporučit aplikace do porostů obilnin, také dle jejich vývojové fáze, vztažené k nadmořské výšce a ranosti odrůd pšenic.

Čím ranější je fáze vývoje porostu, tím nám zůstává větší prostor k práci s ním. Současné srážky daly pšenicím, podobně jako v loňském roce, možnost využít tohoto období pro ovlivnění produktivity klasu.

Ve vyšších nadmořských výškách, a zvláště pak u polopozdních a pozdních odrůd pšenice, je po srážkách velký prostor k tomu ještě pracovat s klasem. Níže uvedená doporučení platí pro ozimé pšenice a pro finální fáze ošetření.

Pokud máme porost pšenice s klasem, který je po srážkách v takovémto stavu, bez výrazných redukcí na bázi a v období počátku velké periody, pak je to přesně ten stav, kdy má ekonomický smysl o udržení jeho plnohodnotnosti začít bojovat. Zvláště pokud se jedná o odrůdy pšenice, které netvoří výnos hustotou porostu, ale kompenzačně nebo klasem. Pokud máme hladinu dusíku do 160 kg/ha, pak porost velmi dobře využije doplnění od dalších 30 kg dusíku například v pevné močovině nebo DAM (SAM) damovými hadicemi na půdu. Ideálně před dalším deštěm, protože potřebujeme hnojivo dostat ke kořenům. Pro klas na fotografii výše to bude mít několik bonusů. Zvýšení celkové hladiny výnosu, omezení redukce zrn v klasu, zvýšení a stabilizace HTZ, snížení propadu zrna pod sítem a zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu.

Výše doporučené dohnojení dusíkem platí v plném rozsahu i pro tři klasy, které jsou na fotografiích. Vidíme na nich odlišnou míru redukce zrn v klasu. Tyto redukce mohou buď pokračovat, nebo se zastaví. Můžeme je ale také ve velkém rozsahu v této fázi vývoje ještě ovlivnit. Právě v tomto období je v našich rukou, jestli ztratíme čtyři až pět řad nebo obvyklé dvě řady v klasu.

Vzhledem k tomu, že porosty obilnin dostaly na většině území srážky, rozběhl se příjem dusíku a na mnoha místech i částečná mineralizace.

Porosty opět získávají výnosový potenciál, a proto má smysl tuto energii, která je spojena s vláhou a příjmem živin, začít směřovat do klasu.

V regionech, kde byla suma srážek nad 25 mm doporučujeme buď společně s krácením, fungicidem nebo insekticidem aplikovat 0,5 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS.

V regionech, s nižším úhrnem srážek, doporučujeme dávku 0,3 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS.

V regionech s nízkými srážkami do 10 mm, doporučujeme 0,1 – 0,2 l/ha „3DÉČKA“ v kombinaci s plnou mimokořenovou výživou.

Výhody použití Energen Aktivátoru

AKTIVÁTOR je multifunkční výrobek, který podpoří přednostní směřování asimilátů do klasu. Nyní to má hlubokou logiku, protože porosty jsou po srážkách v pohybu a my můžeme pozitivně ovlivnit finální stav klasu. Můžeme omezit redukce zrn v klasu, propad zrna pod sítem, zvýšit HTZ a díky podpoře práce s dusíkem i zvýšit obsah dusíkatých látek v zrnu. Vzhledem k tomu, že má AKTIVÁTOR stejnou sumu huminových látek, jako FULHUM, tak tato aplikace bude pozitivně ovlivňovat růst kořenů, které po letošních mrazech nestojí za moc.

V pozdější fázi vývoje, například při aplikaci fungicidu do klasu, jsou již redukce řad v klasu dané. Účinek AKTIVÁTORU se v tomto okamžiku směřuje přednostně na zvýšení HTZ a s ním spojené snížení propadu zrna pod sítem a zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu. A to není málo. Tato fáze vývoje porostu pomalu nastává u nejranějších odrůd v nižších nadmořských výškách. Dávkování a volba přípravku dle výše uvedeného doporučení. Pokud budou při aplikaci do klasu vysoké teploty, pak má smysl aplikovat jako ochranný faktor 0,3 l/ha zinečnatého hnojiva. Vzhledem k letošní dlouhodobé deficienci fosforu doporučujeme 1,5 kg/ha P2O5. Potřebnou síru můžeme doplnit třeba pěti až sedmi kg/ha síranu amonného. A protože doba plnění zrna je jedním z energeticky přirozeně nejnáročnějších období, používají někteří agronomové již několik let pět kg cukru na ha.

Výživové a energetické přídavky k AKTIVÁTORU bych si na Vašem místě zkusil na malou výměru do některé z odrůd s vyšším výnosovým potenciálem a pěkným klasem. A udělejte si kontrolu, třeba budete překvapeni.

Doporučení pro ozimé sladovnické ječmeny

Platí pro ně prakticky všechno, co bylo napsáno o posledních fázích vývoje pšenic s tím rozdílem, že výrobek AKTIVÁTOR nahradíme výrobkem FRUKTUS.

V regionech, kde byla suma srážek nad 25 mm doporučujeme buď společně s krácením, fungicidem nebo insekticidem aplikovat 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS.

V regionech, s nižším úhrnem srážek, doporučujeme dávku 0,3 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS.

V regionech s nízkými srážkami do 10 mm, doporučujeme 0,2 l/ha FRUKTUSU v kombinaci s plnou mimokořenovou výživou.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *