Žňové práce jsou zatím stále na začátku, komplikuje je počasí

Podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 15. červenci letošního roku jsou žňové práce v 29. týdnu prakticky stále na počátku. Jejich intenzivnější pokračování komplikovalo především počasí, kdy se v minulém týdnu, především v jeho závěru, lokálně na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které celkový postup žní v mnoha krajích zbrzdily. Oproti minulému roku je v druhém sklizňovém týdnu znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací jak u základních obilnin, tak i u řepky.

V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 74,79 % ploch) a ozimé pšenice (sklizeno 8,29 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin byla stále teprve v počátcích. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 164,7 tis. ha (12,96 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 874,3 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce základních obilovin je sklizeno v Ústeckém a Jihomoravském kraji, kde je celkem sklizeno 23,8 % a 24,6 % ploch. Řepka v těchto krajích je sklizena z 17,7 % a 24 % ploch. Sklizeň ozimého ječmene je nejdále v kraji Jihočeském a Středočeském, kde je sklizeno 88,7 % a 87,7 % ploch. Nejvíce ozimé pšenice je sklizeno v kraji Jihomoravském – zhruba 25 % ploch. Nejpomalejší průběh zaznamenává Karlovarský kraj, kde sklizeň obilovin teprve začala sklizní ozimého ječmene (sklizeno prvních 14,04 ha = 0,93 % ploch).

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 15. 7. 2019 činí 5,31 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 je aktuálně zjištěný výnos nižší než výnos základních obilnin podle ČSÚ k 10. 6. 2019 (5,52 t/ha), ale je vyšší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 16. 7. 2018 byl 5,14 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin, ale dnes ještě nelze odhadnout, zda bude vyšší či nižší než v roce 2018, kdy byl negativně ovlivněn suchem.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *