Vzdálený servis navigací provádí již mnoho let

Přestože aktuální situace představuje mnohá omezení včetně minimalizace osobního kontaktu, společnost AGRI-PRECISION je připravena zemědělcům poskytnout kvalitní vzdálenou podporu jejich produktů, kterými jsou především autopiloty, ruční navigace a monitoring strojů. Navíc nabízí GIS služby prováděné také vzdáleně, které zemědělci oceňují ať už při rozdělování půdních bloků do 30 hektarů, nebo třeba při optimalizaci naváděcích linií.

„Vzdálený servis provádíme již od roku 2011 a je pro nás standardní a velmi efektivní službou. Uvědomujeme si, že ať se děje cokoliv, pole nelze na měsíc zavřít jako továrnu. V podstatě se na chodu technického a servisního oddělení naší firmy nic zásadního nemění.“ uvedl flexibilitu jednatel společnosti Ing. Michal Krutiš. Mimo tyto možnosti funguje jejich servisní tým běžným způsobem s dodržováním přísných hygienických opatření. Společnost se aktivně zapojila do boje proti koronaviru a vlastní 3D tiskárnu používá na výrobu ochranných štítů, které věnuje zdravotníkům.

Zpracování GIS dat

Společnost používá velké množství různých placených GIS nástrojů pro dosažení kompatibility všech zpracovávaných dat napříč většinou značek na trhu. Pomáhá tak například s optimalizací rozdělení pozemků vůči nařízením týkajícím se vodní eroze s ohledem na dotační příležitosti. Dále provádí:

 • Přenos hranic polí včetně místních názvů z LPIS do navigace
 • Optimalizace naváděcích linií včetně vyhotovení souboru linií pro navigace
 • Převod souborů do formátů vhodných pro vaše navigace
 • Zpracování výnosových map
 • Zpracování map variabilní aplikace pro hnojení a setí a variabilní hloubku kultivace
 • Kompletní evidence GIS dat na míru 

 

Vzdálený servis

Všechny polní navigace Raven, ruční navigace South a monitoring strojů ITineris společnost standardně dodává s možností vzdálené podpory a přenosu dat. Co se skrývá pod pojmem vzdálená podpora v případě společnosti AGRI-PRECISION?

 • sdílení obrazovky se zákaznickou podporou v reálném čase
 • profesionální přístup
 • rychlá a účinná pomoc ve chvílích, kdy ji potřebujete
 • výrazné snížení neefektivních servisních výjezdů a minimalizace nákladů na servis
 • vzdálená podpora přípojných ISOBUS nářadí
 • vzdálená aktualizace produktu
 • sdílení dat mezi navigací a kanceláří*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *