Výnosy obilnin v Pardubickém kraji jsou zatím mírně vyšší než loni

V Pardubickém kraji zemědělci sklidili více než 90 procent ozimého ječmene a téměř polovinu ploch osetých řepkou. Výnosy obilovin jsou zatím mírně vyšší než před rokem, naopak u řepky za loňskými hodnotami zaostávají. Vyplývá to z údajů Ministerstva zemědělství.

Celkové výnosy obilovin letos dosáhly 6,14 tuny z hektaru, vloni byly o tři procenta nižší. Výnosy ozimé pšenice, jíž je oseta největší část ploch, jsou s hodnotou 6,35 tuny z hektaru meziročně téměř stejné. U ozimého ječmene se zvýšily o jedno procento na 6,15 tuny z hektaru, u triticale o 6,5 procenta. Naopak u jarního ječmene se snížily o procento na 5,23 tuny z hektaru, sklizeno je ale zatím jen devět procent polí osetých touto plodinou. U řepky zemědělci letos dosahují výnosů v průměru 3,19 tuny z hektaru. Minulý rok byly výnosy o více než sedm procent vyšší. Snížila se rovněž rozloha osetých ploch z 25.675 na 22.387 hektarů. Sklizeň žita, ovsa a jarní pšenice dosud v regionu nezačala.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *