Vstup do EU pomohl českým zemědělcům k zisku

Po vstupu ČR do EU se české zemědělství dostalo ze ztráty do zisku. Přispěly k tomu dotace a podpory ze strany unie, uvádí Zemědělský svaz ČR. Naopak se prohlubuje schodek agrárního zahraničního obchodu. Podle poradce prezidenta Agrární komory ČR Jana Záhorky měli Češi při vyjednávání o vstupu do EU nízkou základnu i proto, že v zemědělství byly mzdy nižší než před rokem 1989 a odvětví bylo ve ztrátě. Podle tajemníka Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslava Šebka byl vstup do unie jednoznačným přínosem, české vlády ale podle něj nepochopily záměry evropské zemědělské politiky, nedošlo tak k restrukturalizaci zemědělské výroby ve prospěch menších farem a ohleduplnějšímu chování v krajině.

„Před vstupem probíhala rozsáhlá transformace zemědělství: jednorázovým zrušením dotací spotřebitelských cen potravin, liberalizací zahraničního obchodu agrárními produkty, přeměnou jednotných zemědělských družstev na družstva vlastníků nebo společností, vydáváním majetku z družstev a státních statků podnikatelům, kteří se rozhodli hospodařit individuálně, vydáváním restitučních nároků a podobně. Byly zpřetrhány zažité vazby a vytvářely se nové,“ připomíná dobu před vstupem do unie Záhorka.
Podle něj v období před vstupem do EU klesla zemědělská produkce proti roku 1990 o 37 procent. Snižovaly se počty krav, místo dojnic se začínala více chovat masná plemena. Klesaly plochy obilnin i pícnin na orné půdě, ubývalo také cukrovky a brambor, naopak zemědělci více zasévali řepku a kukuřici.
Ani v současnosti ale podle něj není zemědělská produkce v rovnováze, převažuje rostlinná výroba nad živočišnou. „Vyvážíme například až tři miliony tun obilovin a v nich obsažené živiny bez dalšího zhodnocení v živočišné produkci,“ dodal. Po vstupu do unie se také zrychlil úbytek počtů některých chovaných zvířat. „Například stavy prasat se za 15 let snížily o 54 procent, prasnic o 67 procent,“ dodal.
I přes výhrady vnímá výhody členství v unii. „Především unijní a národní podpory, které se byť jen částečně přizpůsobily starým členským státům, vyvedly naše zemědělství z marasmu neustálé ztráty hospodaření v transformačním období. Začala investiční obnova, i když se to dosud na celkové produkci odvětví ve stálých cenách r. 1989 neprojevilo,“ uzavřel. Jak připomněl Pýcha, v roce 1994 byli čeští zemědělci ve více než čtyřmiliardové ztrátě, v roce 2004 pak už v 8,5miliardovém zisku. Loni pak podle Českého statistického úřadu činil zisk 16,5 miliardy korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *