Všechny moravskoslezské přehrady jsou prakticky plné

Všechny významné vodní nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prakticky plné. Hydrologickou situaci zejména v Beskydech zlepšily květnové srážky. Sdělila to mluvčí podniku Šárka Vlčková.

Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně i Olomouckého kraje. Provozuje například přehrady Šance, Kružberk nebo Slezská Harta.
„Mohu optimisticky sdělit občanům našeho regionu i podnikatelským subjektům, že máme dostatek vody, její dodávka není ohrožena a situace v segmentu vodního hospodářství je trvale stabilní,“ uvedl technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček. Jedinou dlouhodobě napjatější oblastí je podle něj údolní niva Opavy mezi městy Krnovem a Opavou ležící v takzvaném srážkovém stínu Jeseníků.
„Zima 2019/2020 byla extrémně chudá na sněhové zásoby a v kombinaci s hlubokým nedostatkem srážek v měsíci dubnu to znamenalo prudký nástup krajinného sucha a počínající hydrologické sucho,“ uvedla Vlčková. Situace se změnila díky květnovým srážkám, kdy v Jeseníkách napadlo během měsíce od 50 do 90 milimetrů a v Beskydech 150 až 260 milimetrů.
„Severozápadní část povodí Odry, kterou reprezentují Rychlebské hory a hlavně Hrubý s Nízkým Jeseníkem, měla na konci května průměrné průtoky a hydrologická situace ve vodních tocích byla dobrá,“ uvedl Tureček. V Beskydech byly na konci května průtoky v tocích nadprůměrné a situace na hlavním toku Odře je průměrná.
V jesenické části kraje nyní zvedly hladiny toků červnové deště, které měly místy charakter přívalu. Průtoky se zvýšily i v Beskydech. „Významnější pro zlepšení hydrologické situace jsou regionální deště s nižší intenzitou, jaké se vyskytly v květnu v Beskydech, než proběhlé víkendové deště v Jeseníkách a Rychlebských horách, kdy se pouze část vody z nich stačí zasáknout pod zemský povrch,“ uvedla Vlčková.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *