Vojenské lesy vloni vysázely téměř 12 milionů sazenic stromů

Státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS) vloni vysázel téměř 12 milionů stromů. Dokončuje tak obnovu lesů v moravských lokalitách nejhůře postižených kůrovcovou kalamitou. Sdělil to mluvčí VLS Jan Sotona. Od letošního roku by státní podnik chtěl vysázet asi 8,5 milionu sazenic, což je množství z období před kůrovcovou kalamitou.

VLS podle Sotony v těchto dnech dokončily podzimní zalesňování především v Oderských vrších a na Drahanské vrchovině. „Především na Libavé vznikly po kalamitních těžbách v převládajících smrkových porostech rozsáhlé holiny, které však statní podnik začal bezodkladně zalesňovat,“ uvedl. Podle ředitele VLS Petra Krále kulminovala plocha a množství sazenic pro zalesnění v roce 2019, kdy státní podnik zasadil 22,5 milionu sazenic dřevin na více než 3500 hektarech. „Ve výsadbě dominovaly listnaté dřeviny, smrk v posledních letech tvoří v obnově u Vojenských lesů jen asi 20 procent,“ poznamenal. Podle Sotony letos podnik splnil plány i přes komplikace s pandemií koronaviru. Příští rok chce vysázet 8,5 milionu sazenic, což odpovídá počtu z předkalamitních let 2013 a 2014. Král podotkl, že se VLS snaží využívat i přirozené obnovy lesa. „Tam, kde to charakter lesa umožňuje, dáváme prostor i náletovým dřevinám, jako jsou břízy, osiky, jeřáby a podobně. V roce 2020 jsme vykázali více než 240 hektarů přirozené obnovy, což je historicky nejvyšší plocha,“ dodal. Podle Sotony se nyní VLS soustředí na boj s kalamitou v místech, která jí jsou aktuálně postižena. Připravuje proto zvýšenou kůrovcovou těžbu v Brdech a v Ralsku. Vojenské lesy a statky ČR spravují zhruba 140 tisíc hektarů půdy. Z toho přibližně 125 tisíc hektarů tvoří lesní pozemky převážně v armádních výcvikových prostorech. Firma má zhruba 2400 zaměstnanců a vedle lesnictví podniká v zemědělství a rybářství.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *