Vláda souhlasí s novým posudkem k děčínskému jezu

Stát nechá vypracovat nový posudek ke stavbě děčínského jezu na Labi, který by měl určit, zda je možné stanovit kompenzační opatření k negativním vlivům stavby na životní prostředí. Materiál Ministerstva dopravy schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády to sdělila ministryně financí Alena Schillerová. Podle původního posudku kompenzace možné nejsou, vláda přitom v minulosti podmínila stavbu jezu jejich stanovením.

Vybudování plavebního stupně u Děčína se stalo jednou z priorit současné vlády. Ta se však zároveň zavázala, že nepříznivé dopady stavby na krajinu by měly být nahrazeny kompenzačními ekologickými opatřeními, které by zmírnily negativní dopady jezu. Ministerstvo dopravy zároveň zahrnulo stavbu vodního jezu do připravované koncepce vodní dopravy. Podle expertního posudku, který již dříve zadalo Ministerstvo životního prostředí, však kompenzace možné nejsou. To by tak mohlo ohrozit stavbu jezu. Jeho vybudování je však pro Ministerstvo dopravy stále prioritou, úřad se proto dohodl s resortem zemědělství na vypracování nového oponentního posudku. Ten zadá Ministerstvo zemědělství. Výsledky posudku pak rozhodnou o dalším postupu při přípravě jezu. Vláda tak kvůli tomu nyní zrušila část svého usnesení z roku 2018, kterým ukládala ministru dopravy povinnost pokračovat v přípravě výstavby plavebního stupně. Další práce určí právě nový posudek. Stavbu dlouhodobě kritizují ekologové. Podle nich by měl stát respektovat výsledky studie národního parku a definitivně upustit od plánu na stavbu jezu. Ten podle nich nezlepší splavnost natolik, aby na Labi bylo možné provozovat nákladní dopravu dlouhodobě.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *