Vláda projedná strategii a náklady související s adaptací na změnu klimatu

Opatření, která vzejdou z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, budou v letech 2021 až 2025 stát odhadem 139 miliard korun. Téměř 40 procent, tedy 52 miliard, tvoří financování z Evropské unie, zbytek by měly pokrýt národní zdroje. Vyplývá to z aktualizovaného plánu adaptace, který v pondělí projedná vláda. Bude se zabývat i dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR do roku 2030.

Podle předkládací zprávy by mělo jít na příslušná opatření z národních zdrojů 86,5 miliardy korun. Zpráva však také uvádí, že peníze jsou z 46 procent na daná opatření už vyčleněny. „Požadavky na nové národní zdroje tak tvoří celkem 46 miliard Kč,“ píše se ve zprávě. „Je nutné zdůraznit, že tyto částky jsou jednak odhady na období pěti let, průměrné roční náklady představují celkem 27 miliard Kč, z toho deset miliard Kč jsou zdroje EU a 17 miliard Kč národní zdroje. Z pohledu požadavků na nové národní zdroje představují opatření náklad cca devět miliard Kč ročně,“ konstatuje dokument. Odhadované náklady zahrnují i výzkum.

Nová strategie adaptace na změnu klimatu se podle autorů od předchozí, schválené vládou v roce 2015, liší zejména strukturou. Původní se dělila do sektorů, u nichž odborníci předpokládali největší dopady změny klimatu. Nynější návrh sleduje jednotlivé projevy změny klimatu, což podle předkladatelů lépe odráží to, že prostupují napříč různými oblastmi.

Strategie shrnuje pozorovaný i očekávaný vývoj klimatu ve světě i v ČR a výsledky analýz zranitelnosti, rizik a možných dopadů změny klimatu na Česko. Jako hlavní projevy změny klimatu v ČR strategie uvádí dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot a extrémně vysoké teploty, extrémní vítr a požáry vegetace. U klíčových sektorů pak popisuje, jaká rizika a problémy jim v souvislosti s určitým projevem hrozí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *