Vláda probere novelu zákona o léčivech, řeší veterinární antibiotika

Regulaci reklamy na veterinární přípravky a povinnost vést záznamy o lécích i pro podnikatele, kteří chovají zvířata nikoliv na potravinářské zpracování, přináší novela zákona o léčivech, kterou v pondělí probere vláda. Novela také zavádí sběr dat o veterinárních antibioticích v jednom systému.

Novela mimo jiné zavádí povinnost, aby veterináři při použití přípravků například s látkou s hormonálním účinkem nebo látkami potlačujícími činnost štítné žlázy měli souhlas chovatele. Novela upravuje také jiné zákony, například zákon o regulaci reklamy. V něm ministerstva zdravotnictví a zemědělství navrhují, aby reklama ohledně medikovaných krmiv byla pouze pro veterináře. „Cílem je, aby bylo v maximální možné míře zabráněno tomu, že by reklama na medikovaná krmiva, v případě, že by byla zaměřená na osoby, které nemohou řádně posoudit rizika spojená s jejich používáním, vedla k nesprávnému používání či nadměrné spotřebě léčivých přípravků, což by mohlo ohrozit veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí,“ uvádí se v důvodové zprávě k novele.

Měl by také vzniknout systém, do kterého se budou zaznamenávat informace o používání veterinárních léčiv. Zřizovatelem by ml být Veterinární ústav. Údaje v systému budou uchovávány po dobu deseti let, pak je ústav odstraní, některá data si ale nechá ke statistickým účelům. Ústav žádá pro letošní rok kvůli budování systému zvýšení rozpočtu o 36,9 milionu korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *