Ústav: Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Zvěř v České republice zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů dřevin, uvedl dnes v tiskové zprávě Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Samotný okus zlikvidoval desetinu stromů. Data se měřila mezi lety 2013 a 2020 na 161 835 stromcích při obnově lesa. V oplocené části lesa bylo 88.344 stromků, ve volné přírodě pak 73 491.

„Z výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch vyplývá, že v ČR byla obnova lesa na většině šetřených lokalit nepřiměřeně poškozována zvěří. A to z důvodu, že okus a vytloukání způsobený zvěří již ve stadiu obnovy lesa snižuje druhovou diverzitu dřevin v porostech o desetinu, působí zničení šestiny jedinců dřevin citlivých na okus a statisticky významně snižuje přírůst stromů o čtvrtinu,“ sdělil ústav.

Taková míra poškození výrazně snižuje stabilitu a odolnost porostů proti jiným biotickým činitelům. „Toto poškození je příčinou vysokých ekonomických ztrát na přírůstu lesních dřev a výrazně navyšuje náklady na ochranná opatření, která je potřeba vynakládat proti škodám způsobeným zvěří, nad zákonem požadovanou mez,“ uvedli pracovníci ústavu.

Na velké škody způsobované přemnoženou vysokou zvěří upozorňují odborníci dlouhodobě. Naposledy se mělo myslivecké hospodaření měnit novelou mysliveckého zákona. Její projednávání bylo přerušené ve třetím sněmovním čtení, a Sněmovna ji tak možná nestihne projednat do letošních parlamentních voleb.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *