SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí ke kompenzační platbě v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a k Platbě pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO). Informuje o tom tisková zpráva fondu.

Kompenzační platba NATURA 2000 na zemědělské půdě je směřována do těch oblastí Natura 2000, které současně leží na území národních parků (dále jen NP) nebo I. zóny chráněných krajinných oblastí. Platba pomáhá s pokrytím dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s ochranou druhové rozmanitosti na travních porostech. V dotčených oblastech je proto především omezeno hnojení. Od roku 2020 je možné o platbu žádat na celém území NP s výjimkou zastavěného území a zastavitelné plochy obcí. O platbu tak letos mohlo žádat více žadatelů než v předchozích letech. Celkem požádalo 743 žadatelů, pro které je připraveno více než 27 milionů korun.
Před dvěma lety (2018) se dotační titul LFA (Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) rozdělil do dvou samostatných dotací: ANC (Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) a PPO (Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními).
Dotační titul PPO se týká oblastí, které historicky spadaly pod LFA, ale nesplňují nová kritéria pro vymezení oblastí ANC. Požádat o PPO můžou jen ti žadatelé, kterým byla přiznána platba LFA v letech 2015–2017 nebo PPO 2018–2019. Letos to bylo 301 žadatelů, pro které je připraveno přibližně 3,8 milionů korun. Sazby jsou uvedeny v Příručce Jednotné žádosti 2020 na webových stránkách www.szif.cz.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *