Středočeský kraj zřídí fond na podporu sázení stromů

Středočeský kraj zřídí fond na podporu sázení stromů. Cílem je zapojit obce do řešení problému takzvané uhlíkové stopy, tedy ochrany klimatu. Návrh na zřízení fondu dnes schválili krajští zastupitelé. Ve fondu bude 750 tisíc korun, v případě zájmu lze částku zvýšit. Za každý vysazený strom se bude vyplácet dar 1500 korun.

Hejtmančin náměstek pro finance Gabriel Kovács uvedl, že dar získají obce na nezpůsobilé výdaje projektu podpořeného ze Státního fondu životního prostředí. Obce tak mohou získat k penězům ze státního fondu ještě příspěvek od kraje. Hejtmanství bude vyplácet peníze jako dar, aby ubyla administrativa. Žádosti o příspěvek lze přijímat od 2. března do 30. června.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. Nejčastěji se používá ve spojitosti s výrobky a definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného produktu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *