Senátní výbor navrhl škrty v návrhu zahrádkářského zákona

Senátní výbor pro hospodářství a zemědělství navrhl vypustit z návrhu zahrádkářského zákona některá ustanovení. Zmizet by měla například pasáž o kulturních hodnotách zahrádkářské činnosti či ustanovení podrobně upravující pachtovní smlouvu na pozemky pro zahrádkářské spolky. Stojí to v usnesení, které výbor k návrhu přijal. Zpravodaj Ladislav Kos sdělil, že na plénu přesto navrhne schválit zákon ve znění přijatém v Poslanecké sněmovně. Očekává však, že senátní většina zákon vrátí Sněmovně s úpravami. Senát má zákon projednávat na středeční schůzi.

Kos uvedl, že po vyřazení bodů, jak navrhl hospodářský výbor, by se zákon stal čistě deklaratorním. Nejsilnější kritické připomínky měl podle něj Svaz měst a obcí, a to právě k věcným ustanovením, která považuje za omezení pravomocí obcí.

Ze zákona by například mělo podle výboru zmizet pravidlo, že fyzická osoba může pronajmout pozemek zahrádkářskému spolku pro zahrádkářskou činnost nejméně na dva roky. Pokud je propachtovatelem obec nebo stát, lze podle návrhu pacht sjednat nejméně na deset let. I toto chce výbor vypustit. Stejně tak chce vypustit navrhovaný paragraf, v němž stojí, že k ujednáním, která se odchylují od zahrádkářského zákona v neprospěch spolku, se nepřihlíží.

Výbor doporučil odstranit z předlohy i větu, která uvádí, že obec a Státní pozemkový úřad zohledňují při sjednávání pachtovného nebo nájemného veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti. Vůči tomuto ustanovení měla výhrady vláda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *