Sdružení lesníků vyzvalo ke změně odlovu zvěře na ochranu lesa

Lesnické sdružení Pro Silva Bohemica poslalo otevřený dopis ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi, v němž jej vyzývá ke změně zákona o myslivosti. Podle sdružení způsobuje přemnožená býložravá zvěř vysoké škody na lesních porostech a výsadba je nedokáže obnovit. Stavy zvěře by měly být v rovnováze s lesem, řekl předseda sdružení Milan Hron. Ministerstvo zemědělství už dřív oznámilo plán povolit celoroční lov daňků a jelenů sika, kteří ožírají sazenice zejména listnatých stromů.

Podle Hrona je zvěř přemnožená, její oficiální sčítání neodráží skutečný stav. Způsobené škody na lesních porostech se odhadují na sedm miliard korun ročně, uvedl. Údaje státního podniku Lesy ČR, kterému patří téměř polovina lesů v Česku, jsou výrazně nižší. Za myslivecký rok 2017/2018 firma škody způsobené zvěří na lesních porostech vyčíslila na 19 milionů korun, zvěř ničila zejména mladé porosty okusem a ohryzem.

„Navrhovali jsme odvozování stavu zvěře podle vlivu na prostředí. Zjednodušeně řečeno, pokud je příliš sežráno, tak je příliš zvěře,“ uvedl Hron. Podle těchto zjištění by se pak reguloval odlov. Hron poukazuje také na takzvaný saský model, kde vlastníci lesů umožňují komukoliv koupit si povolení a lovit.

„V mnoha případech zbývá i po žíru kůrovce dost dřevin, které by byly schopny i bez dalších výsadeb a nákladné ochrany proti zvěři zajistit vznik lesa plnícího mimoprodukční funkce. Bohužel, zvěř jim dovolí odrůst v lepším případě pouze do výšky okolní buřeně,“ uvádí se v dopisu.

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků a přátel lesa, kteří praktikují a prosazují co možná největší využití přírodních procesů v lesním hospodaření. Výsledkem by měly být lepší a trvalejší hospodářské výsledky a souběžné zachování plnění všech funkcí lesů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *