Řepky v prodlužovacím růstu

Porosty řepek v nížinách díky vyšším teplotám vystartovaly do prodlužovacího růstu. Kdo dal včas dostatek nitrátového dusíku, může být nyní klidnější, protože mírný nadbytek dusíku může nyní řepky mírně morforegulovat. Čím větší je kořenová soustava, tím pomalejší je prodlužovací růst, protože velké kořeny produkcí cytokininů morforegulují a větví rostliny.

Pomineme-li insekticidní ošetření, ke kterému jsme se v našich zpravodajích a videích opakovaně vyjadřovali, je nutné podotknout, že porosty řepek, které jsou často, zvláště v nižších nadmořských výškách a po časnějších výsevcích tragicky napadené dřepčíkem, potřebují kvalitní fungicidní zásah.

A vzhledem k poměrně rychlému startu prodlužovacího růstu budeme současně doporučovat i morforegulaci. Není nutno uvádět přípravky – nyní fungují všechny účinné látky – dávku volíme s ohledem na fungicidní účinek.

Doporučení na stimulaci řepek

Již nemá smysl dávat dělené dávky, čas se zkrátil již natolik, že pokud jsme nestihli postupné aplikace, je výhodné zasáhnout porost silným stimulačním impulsem.

Vyšší nadmořská výška, kde porosty ještě nevstoupily do prodlužovacího růstu:

Řídké porosty pod 40 rostlin/m2 ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS – 0,5 l/ha
Husté porosty ENERGEN FULHUM PLUS – 0,5 l/ha

Pokud by byl rychle dostupný jenom FULHUM, volíme jej i do řidších porostů, zvláště, pokud bude použit společně s morforegulaci. Primární je indukce tvorby kořenů.

Nižší nadmořská výška, kde porosty již zahájily prodlužovací růst

Všechny porosty ENERGEN STIMUL PLUS – 0,5 l/ha

Energen Stimul má stejnou sumu huminových látek jako FULHUM, razantní podporu příjmu a zpracování nitrátového dusíku (v pokusech až 4x navýšil příjem a zabudování nitrátů.) To nitrátomilná řepka ocení. Obsahuje i 3D smáčedlo, a proto ochrání porosty před přísuškem až do konce kvetení.

Do všech typů porostů řepek patří vyšší dávka bóru 1 až 2 litry v první dávce, fosfor a do zamokřených porostů i cukr.

ENERGEN STIMUL můžeme začít používat již v této fázi na fotografii níže

Přípravek ENERGEN STIMUL PLUS má velké aplikační okno a můžeme jej použít od výše dokumentované růstové fáze na fotografii, až do konce kvetení. Vzhledem k průběhu počasí letošního roku je nutné zdůraznit, že včasnější aplikace bude mít výrazně vyšší dopad na tvorbu výnosu. Podrobnější povídání o využití STIMULU do řepek si můžete poslechnout ve videu.

Pšenice – práce s kořeny!

Nebudeme to dlouho rozebírat. Kořeny pšenic jsou na velkých výměrách slabé. Staré jsou odumřelé a nové jsou pěkné jen na lehčích, kyprých půdách s dobrou strukturou.

Pšenice se slabými kořeny

Slabá kořenová soustava u pšenic i ozimých ječmenů vede k zesílení růstu hlavního stébla, protože kořeny porosty nemorforegulují. Okamžitého snížení apikální dominance a podpory odnožování dosáhneme postřikem kapalné močoviny na list. Ta indukcí tvorby cytokininů krátkodobě nahradí nefungující kořeny a podpoří odnožování.

Pomocníkem jí může být mangan, který pomáhá v rostlinách odbourávat auxiny a celý proces dlouhodobě zastabilizuje použití ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 litru/ha. Protože kořeny porost dlouhodobě morforegulují a zesilují. Tam, kde jsou alespoň 2 cm velké nové korunkové kořeny, můžeme přidat 0,5 až 0,8 l/ha CCC. A nezapomínáme na fosfor přes list. Půda má stále okolo 5 až 7 stupňů Celsia, a to je na příjem fosforu kořeny málo. A je to limitující faktor vývoje porostu.

Lepší porosty pšenic

Je nutné říct, že i lepší porosty pšenic začínají být v tomto okamžiku mírně opožděné, a proto do nich budeme doporučovat alespoň 0,3 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Má to význam pro nastartování rychlejšího růstu kořenů a dlouhodobého vyrovnání odnoží. Jako příklad uvádíme video z Farmy bratrů Říhánků z Útušic u Plzně:

Slabší porosty ozimých ječmenů

Ječmen je často ohrožen ještě více, protože na rozdíl od pšenic už nebudou odnožovat. Potřebují rychle nastartovat a podpořit výše uvedeným způsobem růst kořenů a odnožování.

Jako příklad přidáváme video z ozimého ječmenu

Ing. Petr Král – poradenství Energen pro ČR a SR
Ing. Jaroslav Mach – vývoj přípravků Energen*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *