Proč bychom měli vysévat slunečnici?

Většina pěstitelů se už rozhodla o tom, co bude vysévat. Navíc se na podzim objevily zprávy, že bude nedostatek osiva hybridů kukuřice, a proto mnozí z nich už nakoupili osiva předem. Tento článek je určen pro ty, kteří se ještě nerozhodli.

Vedle hybridů kukuřice evidujeme slunečnici jako jednu z nejoblíbenějších polních plodin. Navíc zásluhou bezprecedentních okolností prodejní cena slunečnicového semena letos překonává nevídané rekordy.

Pěstitelé slunečnice se však velmi často střetávají s extrémními trhovými podmínkami.

Proč je pěstování slunečnice předvídatelnější a proč se přesto setkáváme s extrémními výkyvy cen?

Tradičně v regionu střední Evropy je z důvodu stabilně loajální vrstvy spotřebitelů stolní olej vyrobený ze slunečnice méně nahraditelný jinými druhy stolních olejů. Poměr produkce slunečnice v rámci polní zemědělské výroby, respektive její hektarové výnosy mají mimořádný význam, protože je nutné pokrýt potřeby stabilní a široké vrstvy spotřebitelů.

Z daného důvod se prodejní cena vždy mění v souvislosti s množstvím dostupných skladových zásob. Poptávka je předvídatelná, každoročně ukazuje mírně rostoucí trend.

Uvedené spotřebitelské zvyky a chování jsou charakteristické zejména pro Maďarsko a sousední krajiny, jelikož v západní a v severní Evropě je dostupný velký výběr různých řepkových a sójových stolních olejů na regálech obchodů.

Pohyby cen jsou tudíž někdy nevypočitatelné, přesto má pěstování slunečnice své významné výhody: mimo jiné svědčí ve prospěch slunečnice i fakt, že v rámci určitých mezí poměrně dobře toleruje extrémnější povětrnostní podmínky, z pohledu ziskovosti je schopná stabilně dosahovat dostatečných hektarových výnosů.

Pannon Vegetable Oil Manufacturing LLC

Proč se vyplatí pěstovat slunečnici?

Je sice pravda, že kukuřici je možné vyprodukovat s nižšími náklady, ale tam, kde je možné vypěstovat 10 tun kukuřice, je možné vypěstovat i 3–4 tuny slunečnice, což při současné cenové úrovni je mnohem lukrativnější.

Skutečně dobré úrody můžeme dosáhnout v případě orné půdy, která dobře vstřebává vodu a je bohatá na výživné látky. Každopádně, kromě orné půdy s extrémně špatnou kvalitou, slunečnice poroste téměř všude.

Kdo by nyní chtěl koupit osivo kukuřice, možná už nezíská osivo nejlepší kvality. V případě osiva slunečnice je prozatím dostupný větší výběr.

Pěstování slunečnice je mnohem méně závislé na počasí. Slunečnice snáší mnohem lépe sucho. Z důvodu výkyvu teploty a množství srážek můžeme očekávat mnohem menší kolísání hektarového výnosu. Nesmíme však zapomenout ani na klimatické změny způsobené globálním oteplováním, ke kterým se slunečnice, která je mnohem odolnější vůči suchu, přizpůsobuje mnohem lépe než jiné polní plodiny.

V současné době jsou charakteristické extrémně vysoké ceny. Jelikož nedostatek slunečnice bude mít vliv jak na konec současné, tak i na začátek nové sezóny, bude málo takových vlivů, které by měly za následek snížení cen. Dále je nutné počítat i s rostoucí poptávkou, jelikož v některých zemích můžeme počítat i s nárůstem zpracovatelských kapacit.

Stolní olej dovezený z Ukrajiny může například vyvinout tlak směrem k snížení cenové hladiny, ale v minulé sezóně byla v tomto regionu (Ukrajina spolu s Ruskem) úroda slunečnice o 5 milionů tun nižší. Z tohoto důvodu ani Ukrajina není schopná vyvézt obvyklé množství této komodity.

Rovněž nemusíme očekávat snížení cen z důvodu dostupnosti řepkových a sójových stolních olejů, protože se v současné době předpokládá, že nebude nadvýroba v tomto segmentu.

Z důvodu stabilně vysoké poptávky po slunečnicovém stolním oleji v regionu, objemu produkce, která je méně ovlivněná povětrnostními podmínkami, respektive z důvodu stabilního hektarového výnosu moderních osiv slunečnicových hybridů, výsev slunečnici v letošním zemědělském roce bude opravdu dobrým rozhodnutím.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *