Pro 10. kolo Programu rozvoje venkova platí podmínka zápisu do evidence o skutečných majitelích

Pro žadatele, kteří budou žádat o dotaci v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV), platí podmínka týkající se zápisu do Evidence údajů o skutečných majitelích. Jedná se o operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí bude probíhat od 14. července do 4. srpna 2020. Informuje o tom tisková zpráva Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF).

Podmínka zápisu do evidence je v Pravidlech pro žadatele od 8. kola Programu rozvoje venkova, tudíž je v 10. kole nová pro žadatele z operace 4.1.1 (před 8. kolem žadatelé uváděli skutečné majitele formou čestného prohlášení do Žádosti o dotaci). Novinkou pro 10. kolo je také skutečnost, že skutečný majitel musí být v registru zapsán nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí, tedy nejpozději do 4. srpna 2020. V případě nesplnění této podmínky bude žadateli ukončena administrace.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *