Přípravky ENERGEN v cukrové řepě

Cukrová řepa se začíná zařazovat mezi plodiny s horší ekonomikou. Doba, kdy 50 t/ha stačilo k docílení mírného zisku, je minulostí. Pěstitelé hledají nejenom bezpečné intenzivní postupy, ale také velmi důkladně přemýšlejí nad nabízenými stimulačními přípravky. Prioritou již u mnoha z nich není nízká cena přípravku, ale jeho bezpečný a vysoký účinek a ekonomická návratnost. Společnost EGT systém nabízí svým zákazníkům několik strategií vedení porostu v cukrové řepě.

Rozhodovací proces v používání stimulátorů

Pěstitel si řekne, že zkusí jednu aplikaci. Takto to prosím u cukrové řepy většinou nefunguje. My nabízíme do cukrové řepy systém. Cukrová řepa pochází ze suchých a zasolených půd okolo Středozemního moře, a pokud ji chceme fyziologicky ovlivnit tak, aby to bylo ekonomicky návratné, pak je nutno aplikovat stimulační impulsy opakovaně a cíleně. Dalším momentem je skutečnost, že máme strategie do sucha a strategie do dostatku vláhy. Sami jsme si v počátcích neuvědomovali, jak je důležité jednat v souladu s vývojem počasí, aby naše aplikace nebyly rizikem, ale naopak spolehlivou pomocnou rukou.

V cukrové řepě máme dlouhou historii, můžete se podívat na starší video z cukrové řepy. Pochází z doby, kdy jsme ještě neměli v sortimentu ukotvený ENERGEN CLEANSTORM. Nicméně popisované principy a postupy jsou platné dodnes.

Doporučené postupy

U cukrové řepy můžeme volit několik strategií ošetření, a to zvláště s ohledem na průběh počasí.

Doporučený postup v letním přísušku

  1. Červnové aplikace – doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS pro podporu rychlého nárůstu hmoty, 4násobné zvýšení příjmu a zabudování nitrátové formy dusíku a silná podpora zadržení vody v rostlině.
  2. Aplikace s červencovým fungicidem – optimálně v první polovině července, 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS. Přípravek pomáhá výrazně zadržovat vodu v rostlině, zabraňuje vadnutí listů a funguje jako pojistka před srpnovou ztrátou cukrů. Když je v červenci sucho, dochází k vadnutí a redukci listů. Pokud pak v srpnu přijdou srážky, dochází k obnově listové plochy a ke ztrátě obsahu cukrů v bulvě. Jestliže je porost ošetřen proti suchu, udrží si listovou plochu a v srpnu po deštích nedochází k ředění cukrů.
  3. Poslední aplikace v období do 5.8. do 15.9. – jedinou podmínkou je, aby aplikace byla provedena nejpozději 1 měsíc před sklizní. Aplikace 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS silně ovlivňuje biosyntézu cukrů a podporuje nárůst cukru v bulvách. Při vysokém tlaku houbových onemocnění nahrazujeme FRUKTUS přípravkem ENERGEN CLEANSTORM v dávce 0,5 až 0,7 l/ha.

Doporučený postup při vláhové jistotě

Dvě aplikace v červnu a červenci, pokud jsou srážky a vláhová jistota. Doporučujeme použít ENERGEN FOLIAR PLUS v dávce 0,5 l/ha. Tím razantně zvýšíme tvorbu chlorofylu a zvětšíme listovou plochu. Zvětšením velikosti a výkonu listové plochy významně ovlivníme tvorbu výnosu.  Velmi důležitá je i podpora aktivity nitrátreduktázy, která příznivě ovlivňuje práci rostliny s dusíkem. Výsledkem aplikace je navýšení výnosu. Poslední aplikace je stejná jako v suchu.

Doplňkové univerzální postupy

Pro doplňkové univerzální postupy můžeme zvolit dva přípravky. Prvním je ENERGEN 3D PLUS, který podporuje zadržení vody v rostlině, 4násobně aktivuje v rostlinách práci s dusíkem a podporuje biosyntézu cukrů. Doporučujeme opakované přidávání přípravku ENERGEN 3D PLUS do každé aplikace v dávce 0,1 až 0,2 l/ha.

Druhým přípravkem je ENERGEN CLEANSTORM, který k účinkům ENERGEN 3D PLUS přidává velmi silné účinky fungicidní. Zlepšení zdravotního stavu je způsobeno účinky rostlinných extraktů. Cukrová řepa je (stejně jako brambory) rostlinou, která na tento typ aplikací velmi dobře reaguje.

Pokud ENERGEN CLEANSTORM použijeme v opakovaných dávkách 0,5 až 0,7 l/ha v kombinaci s minimální doporučenou dávkou fungicidu,  můžeme očekávat silný, bezpečný a univerzální účinek ovlivňující práci rostlin s vodou, dusíkem, zlepšení zdravotního stavu a zvýšení výnosu a obsahu cukru v bulvách. Sumární doporučení přípravků Energen do cukrové řepy.

Sumární doporučení přípravků Energen do cukrové řepy

V případě slabších porostů, nebo nevyrovnaně vzešlých porostů, popřípadě porostů poškozených mrazem, doporučujeme přípravek ENERGEN FULHUM PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Výborně funguje v kombinaci s 5% močoviny a přídavkem bóru.

Aplikaci přípravku ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha doporučujeme, protože podporuje nárůst zelené hmoty a silně pomáhá zadržet vodu v rostlině. Velmi důležitá je i podpora aktivity nitrátreduktázy, která příznivě ovlivňuje práci rostliny s dusíkem.

V první polovině července doporučujeme aplikovat 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS. V tomto termínu aplikace pomáhá výrazně zadržovat vodu v rostlině, zabraňuje vadnutí listů a funguje jako pojistka před srpnovou ztrátou cukrů. Když je v červenci sucho, dochází k vadnutí a redukci listů. Pokud pak v srpnu přijdou srážky, dochází k obnově listové plochy a ke ztrátě obsahu cukrů v bulvě. Jestliže je porost ošetřen proti suchu, udrží si listovou plochu a v srpnu po deštích nedochází k ředění cukrů.

Přípravek ENERGEN FOLIÁR PLUS přináší maximální výkon listové plochy, pokud je alespoň mírná vláhová jistota. Zvětšení listové, zvýšení koncentrace chlorofylu přináší velmi silné navýšení výnosu a tvorby cukru.

Přípravek ENERGEN CLEANSTORM by měl být přednostně používán do nejsušších oblastí a do těch odrůd cukrové řepy, které mají vysoký výnosový potenciál a nižší tvorbu cukru. Přípravek velmi silně zadržuje vodu v rostlině, podporuje tvorbu cukru.

KomentÁŘ jednotlivých postupů:

  1. Postup je nejvýkonnější a velmi univerzální v porostech s mírnou až silnou vláhovou jistotou. Z pohledu tvorby výnosu a cukru stabilně velmi vysoké navýšení tvorby výnosu i cukru.
  2. Postup je dlouhodobě nejúspěšnější strategií používání přípravků ENERGEN v přísuškových regionech.
  3. Postup je velmi intenzivní. Vychází z přirozeného průběhu počasí ve většině regionů a přivedl nás k rekordním výsledkům v navýšení výnosu i cukernatosti i při velmi silných přísušcích.

Přípravky Energen v bramborách

Brambory jako plodina výborně reagují na fyziologické zásahy. V letošním roce při nadbytku srážek a počínajícím tlaku houbových onemocnění je možné zvolit dvě strategie.

Tam, kde půjdeme do porostů s nekompromisní dávkou silného fungicidu a současně mají porosty dostatek vláhy, doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FOLIAR PLUS. Tento cytokininový přípravek s nosičem kvalitních huminových látek a podporou příjmu a zpracování dusíku, je tím nejsilnějším, co můžeme při dostatku vláhy nabídnout. Zvětšení listové plochy a razantní zvýšení koncentrace chlorofylu udělá z listového aparátu vysoce výkonný motor. Takovouto aplikací zvýšíme výnos i tvorbu škrobu v hlízách.

Pokud se rozhodnete pro kombinaci a synergii, pak můžete zvolit nejnižší doporučenou dávku fungicidu a kombinovat jej s 0,5 až 0,7 l/ha ENERGEN CLEANSTORM. To, co ušetříme na klasickém fungicidu, vložíme do CLEANSTORMU, který obsahuje extrakty z rostlin, které velmi dobře působí na pravé houby. Navíc touto aplikací získáme nejenom stimulaci, podporu práce s dusíkem, ale také si vytvoříme dlouhodobé nastavení porostu na zadržení vody v rostlině, což se může klidně 3 týdny po aplikaci ještě hodit. Opakované letní aplikace CLEANSTORMU s fungicidy a insekticidy mají vysokou ekonomickou návratnost.

Vlevo systém ENERGEN, vpravo kontrola se stejnou ochranou a výživou.

Velmi výkonnou aplikací je použití ENERGEN CLEANSTORM v dávce 0,5 až 0,7 l/ha, který navíc pozitivně ovlivňuje zdravotní stav při vyšším tlaku houbových onemocnění. 

Popis práce přípravků ENERGEN v bramborách si můžete poslechnout v první polovině skoro výukového videa, které jsme natočili v roce 2018 na soukromé farmě pana Pípala v Myslově u Pelhřimova.

Obecná doporučení nakonec

Tam, kde stojí dlouhodobě rostliny ve vodě a kde je velmi nízký obsah vzduchu v půdě, mají rostliny problém s dýcháním kořeny. Kořeny musí energeticky náročně těžit kyslík z vody, a to se negativně projevuje na nárůstu hmoty porostů. Může se aktuálně jednat o pozdní odrůdy pšenic ve vyšších nadmořských výškách, mák, brambory, cukrovou řepu, hrách, sóju… V takovémto případě má význam přidat rostlinám trochu energie a výživy, abychom vyrovnali jejich energetickou bilanci a krátkodobý výživový deficit. Například 3 kg/ha cukru, 2 kg/ha fosforečného hnojiva (MKP Krista, MAP, žlutý Kristalon…) a 0,25 l/ha ENERGEN FOLIÁR PLUS, který tím, že zvýší koncentraci chlorofylu, bude působit synergicky s cukrem.*

Aktuální doporučení do cukrové řepy a brambor naleznete ve videu.

Pěkný den přejí Jaroslav Mach a Petr Král

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *