Příprava datového úložiště pro přípravky na ochranu rostlin označené 2D kódy

Zavedení systému dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin pomocí 2D kódů pokračuje přípravou spuštění testovacího provozu datového úložiště. Jeho cílem je omezení uvádění nepovolených přípravků na trh a zmapování celého životního cyklu přípravků na území ČR. Informovala o tom tisková mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. Předpokládaný termín spuštění testovacího provozu datového úložiště je koncem letošního roku.

Krokem pro omezení rizik je právě označování přípravků 2D kódy a zaslání údajů o jejich distribuci do úložiště dat. Tato povinnost je zakotvena v novele zákona o rostlinolékařské péči, která je nyní v legislativním procesu. Do doby nabytí účinnosti zákona je plánováno spuštění testovacího provozu datového úložiště, jehož cílem je především ověření funkčnosti systému a jeho případná úprava před spuštěním provozu ostrého. Pro zajištění jednotnosti systému je standardem 2D kódů GS1 DataMatrix. Distributoři mohou využít za účelem přípravy úprav svých skladových softwarů podrobnější informace o IT řešení připravovaného systému, včetně struktury datových vět, které zveřejňujeme na webu ÚKZÚZ. Pro dotazy k nově zaváděnému systému je možno kontaktovat helpdesk Ministerstva zemědělství.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *