Priority pro začátek dubna 2021

Je konec března a my už přes měsíc intenzivně cestujeme po farmách a sledujeme situaci v ČR a na Slovensku. Z toho, co vidíme na polích, jsme pro vás připravili aktuální doporučení pro různé stavy porostů.

V minulých článcích jsme vám popisovali podrobné postupy ošetření různých typů porostů ozimých obilnin a řepek. Tato doporučení stále platí a najdete je zde na portálu zemědělec, na Youtube kanálu Energen CZ nebo na našem webu www.energen.info
Dále doplňujeme a aktualizujeme doporučení pro začátek dubna.

Ozimé obilniny

Nyní na začátku dubna je důležité si uvědomit, že se nám začíná krátit čas pro to, abychom řešili situaci příliš rozvláčně. To ale neznamená, že bychom u slabých porostů měli slevit z intenzity zásahů na počátku aktivního růstu porostů. Právě toto jaro se ukáže, jak si který agronom dokáže uvědomit priority a zrealizovat, dle typů porostů, rychlé a správné zásahy. V následných videích vidíte příklad silných, i slabých porostů z farmy Kamila Poula.

Práce s CCC

Do hustých porostů zcela jistě CCC nepatří, protože je nechceme dále přehustit. Chceme sklízet klasy plné zrn a ne slámu. Do slabých porostů patří až od okamžiku, kdy mají pěkné, funkční, nové kořeny, které mají dostatečnou produkci cytokininů. Jinak může CCC slabé porosty zastavit v růstu i na 10 dnů. Proto je u nejslabších porostů se slabými kořeny výhodné rozdělit doporučené ošetření. Do první dávky dát stimulačně výživový tank-mix jako mimokořenovou aplikaci FULHUM na kořeny, fosfor, močovinu a cukr tam, kde stojí porosty ve vodě. Můžeme použít i menší dávku mimokořenové výživy (3 až 5 kg/ha), s dominancí fosforu. A teprve do dalšího postřiku, po vytvoření pěkných kořenů, kdy tuto kombinaci opakujeme, přidáme CCC.

U slabších porostů s již pěknými, funkčními, jarními kořeny (střední velikost porostů – 1 až 2 odnože), můžeme dát celou doporučenou aplikaci najednou, včetně CCC.

Je důležité si také uvědomit, že v nížinách začínají rané odrůdy a časné výsevy vstupovat hlavním stéblem do fáze na přelomu BBCH 30/BBCH 31.

Proč podpořit jejich růst kořenů ozimých obilnin?

  1. Často jsou nyní v té fázi, že staré kořeny zničil mráz a mladé korunkové kořínky ještě nemají výkon. To vede k zesílení hlavního stébla a nedostatečnému růstu odnoží. Těmto porostům pomůže razantní podpora kořenů a snížení apikální dominance. Jak toho docílíme? Apikální dominanci normálně snižují cytokininy produkované kořeny. To bude chvíli trvat. Podpora tvorby kořenů je důležitá, ale také nezabere hned. Jak na to? Použijeme od 5 do 10% kapalné močoviny, která mimo příjmu dusíku působí fyziologicky tak, že okamžitě vytvoří v listech velké množství cytokininů. Tím podpoříme odnožování. Účinek zesílíme přidáním manganu, který má podobný účinek. Abychom tento účinek v čase dlouhodobě stabilizovali – přidáme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, který masivní podporou tvorby kořenů, vyrobí přirozenou fabriku na cytokininy. Tím si výrazně prodloužíme podporu celého procesu odnožování. Příkladem tohoto stavu je i video z ozimého ječmene, kde je tento problém opravdu výrazný.
  2. S kořeny je potřeba pracovat také proto, že byl proplavný režim, a zvláště vápník a síra jsou posunuté do půdního profilu do hloubky cca 30 až 40 cm. A bude velkým bonusem, když na ně rostliny budou schopny svými kořeny co nejdříve dosáhnout a začnou je využívat.
  3. Nechce se tomu věřit, ale jsou zde menší regiony, kde nebyl nadbytek srážek. Pokud bude tento trend pokračovat, bylo by výhodné, kdyby kořeny rostly rychle a dynamicky, aby udržely kontakt s kapilární vláhou, které je dostatek.

Řepka ozimá

Je zřejmé, že ty porosty řepek, které jsou velmi opožděné si zaslouží velmi intenzivní ošetření, a to právě nyní na startu. Cena řepky je letos rekordní, proto má smysl do ní investovat. Jako příklad uvádíme video z teritoria, které je velmi silně zamokřené a porosty řepek velmi opožděné.

Problémy s omezím postřiků

V letošním roce se ukázal u řepek velký problém s omezením chemie. Zvláště v nížinách do 400 m n. m. je velmi silné napadení porostů z podzimu dřepčíkem. Místy až likvidační. Našli jsme porosty, kde byly na podzim i 4 postřiky insekticidem, ale napadení porostů je tragické. Je to dáno i přelety brouka od sousedů, kteří tolik nestříkali. Vyšší nadmořské výšky nad 450 m n. m. jsou výrazně lepší až dobré. Velmi dobře vypadají i velmi pozdní termíny výsevu. To nám napovídá i cesty řešení.

Řepky většinou v tomto termínu budou velmi dobře reagovat na skoro všechno, co doporučujeme do pšenic. (Podpora tvorby kořenů – hustší porosty 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM, řídké porosty 0,5 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR, 1,5 kg/ha P2O5, 5 až 10% močoviny, tam, kde stojí porosty ve vodě, tak cukr.) K tomu bude důležité začít pracovat s insekticidy, (krytonosec) a fungicidy, kterými bude nutné řepku vyčistit.

Ozimý mák

Na některých farmách se potkáváme s ozimým mákem, nebo výsevkem jarního máku na podzim. To ne vždy vyjde, ale jaká to má pravidla, jsme si dovolili v kostce říct ve videu na farmě Reš.

Shrnutí jednotlivých doporučení

Velmi často se nás ptáte, proč doporučujeme jednotlivé zásahy, proto jsme se rozhodli připojit ke zpravodaji několik odstavců, které vysvětlují, jaký má konkrétní aplikace účinek.

Kořeny – Prioritou je masivní podpora tvorby nových kořenů

V mnoha regionech jsou kořeny v zamokřené půdě, mají vybudovanou špatnou vnitřní strukturu a jsou z pohledu příjmu vody a živin podřadné. Po dlouhé době je spojená vrchní a spodní kapilární vláha. To dává pozemkům vyšší výnosový potenciál. Je proto zcela smysluplné vybudovat velkou, silnou a bohatou kořenovou soustavu, aby i v přísušku udržovala kontakt s touto spodní kapilární vodou. Může to být rozhodující moment. Navíc velké kořeny způsobí silný a dynamický růst porostů a budou je morforegulovat. V pozdějším období to již pravděpodobně nedoženeme.

Energie – Rychlý a levný způsob zvýšení výnosu

Rostliny po mrazech, a zvláště pak v zamokřených lokalitách růstově stagnují, protože musí opravovat škody po mrazech. Na to, aby to zvládly rychle, potřebují energii. Nešetřete s ní. Ti z Vás, kteří to mají odzkoušené, vědí, o čem mluvím. Proto doporučujeme 3 až 5 kg cukru/ha. Není to moc peněz a má to opravdu význam. Můžete použít i melasu. Pokud nevyužijete této jednoduché a levné možnosti, ztratíte čas, ve kterém by se mohl přirozeně tvořit výnos.

Fosfor – Nedostatek způsobí redukci zrn v klasu

Do dnešních dnů byl vzhledem k teplotám půdy do 10 oC jeho příjem kořeny blokován. Z tohoto důvodu v rostlinách může velmi chybět. Při vstupu do sucha je to první prvek, který se zase dostane do deficitu. Přitom jeho dostatek v rostlinách má rozhodující vliv na kvalitní vývoj klasu a vlastně i všech generativních orgánů. Souvisí i s rychlou dostupnou energií, protože se po aplikaci ukládá do ATP, která je zdrojem pohotové energie. To úzce souvisí i s aplikací cukru. Proto doporučujeme alespoň 1,5 kg P2O5 opakovaně v mimokořenové výživě. V praxi například 3 až 5 kg MKP Krista. Jeho nedostatek jednoznačně negativně ovlivní redukce zrn v klasu. A ten letos opravdu silně hrozí i díky nevýkonným kořenům.

Kapalná močovina – Rychlý start porostů

K aplikaci MPK z předchozího bodu v dávce od 5 kg/ha až do koncentrace 10 % doporučujeme přidat i kapalnou močovinu. Je z fyziologického hlediska zajímavá tím, že prakticky okamžitě indukuje v listech tvorbu cytokininů i chlorofylu, a tím snižuje apikální dominanci vyrovnává odnože a podporuje větvení. Pokud rychle nerozhýbeme porosty, budeme ztrácet cenné dny pro tvorbu výnosu.

Porosty s největším potenciálem

Do porostů, na kterých nám záleží, doporučujeme přidat po 0,3 l/ha B, Zn, Mn a Cu – které silně ovlivní příjem makroživin a současně podpoří vyrovnaný vývoj porostu.„Mít o 40% vyšší příjem N, P, K, Mg, S je otázka volby, jestli chci, nebo nechci abych efektivně využíval základní výživu.“ (Pokusy Ing. Karel Říha)

Bór ovlivňuje optimální příjem všech ostatních živin a zpevňuje pletiva. Vyšší dávku bóru v dávce okolo 0,5 l/ha je výhodné přidávat do krácení porostů obilnin. Jinak je výhodné do každé aplikace přidávat 0,1 až 0,2 l/ha bóru. U řepky je to dávkách v litrech.

Zinek v časné aplikaci v dávce 0,3 až 0,5 l/ha příznivě ovlivňuje vývoj pylových tetrád a tím v konečném důsledku i kvalitu kvetení u všech plodin včetně obilnin.

Mangan snižuje apikální dominanci, a proto je výhodné okolo 0,3 až 0,5 l/ha manganu přidat na podporu odnožování obilnin. V letošním roce jsou zvýšené předpoklady pro špatný příjem manganu kořeny, proto bude jeho doplnění do mimokořenové výživy významné.

Měď nám při nižších teplotách zvýší příjem dusíku do rostlin. Letošní jaro je zatím chladnější, a proto je měď dalším faktorem, který tím, že zvýší příjem dusíku, může zasáhnou pozitivně do tvorby výnosu.*

Pěkný den přejí

Ing. Petr Král – poradenství Energen pro ČR a SR
Ing. Jaroslav Mach – vývoj přípravků Energen

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *