Pozemkové úpravy asi nebudou ze zákona ve prospěch zahrádkářů

Pozemkové úpravy se asi nebudou muset ze zákona provádět ve městech ve prospěch zahrádkářů, jak to chtěla SPD. Sněmovní zemědělský výbor to tento týden odmítl. O podobě novely, kterou chce vláda usnadnit budování staveb proti suchu, rozhodne sněmovna zhruba za dva týdny.

Poslankyně Monika Jarošová doporučila novelu doplnit o ustanovení, podle něhož „v městských i venkovských oblastech se pozemkové úpravy vykonávají rovněž ve prospěch zahrádkářské činnosti a s ohledem na ni“. Poslankyně to zdůvodnila ekologickým přínosem zahrádkaření a jeho přínosu pro udržitelnost vody v krajině.
Výbor odmítl také lidovecký návrh, aby vlastníci pozemků byli povinni oznamovat Státnímu pozemkovému úřadu, že na jejich pozemku byla provedena meliorace. Státní pozemkový úřad by byl povinen na žádost majitele pozemku zjistit, zda v něm v minulosti byly meliorační trubky k odvodu vody umístěny.
Výbor naopak se souhlasem ministra zemědělství Miroslava Tomana doporučil novelou zrušit jedno z ustanovení, které se týká vlastníků lesů či sadů na pronajatých státních pozemcích. Výbor doporučil zrušit pasáž, podle níž Státní pozemkový fond má tyto pozemky prodat vlastníkovi trvalého porostu, který o to požádá. Nově by tak nájemci mohli pozemky získat až na základě nabídky fondu, přičemž jejich předkupní právo na pronajaté pozemky zůstane zachováno.
Poslanci také chtějí upravit ustanovení o bezúplatném převodu náhradních pozemků v rámci restitucí. Oprávněné osoby by nově měly mít podle výboru dvoutýdenní lhůtu na podpis smlouvy o bezúplatném převodu. Při nedodržení nebude pozemkový úřad smlouvou vázán.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *