Povolení nové výsadby révy v roce 2021

V letošním výjimečném prodloužení termínu podání žádosti o výsadbu požádalo 17 žadatelů. Těmto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) povolil osázet celkem 17 hektarů nových vinic. Pro novou výsadbu vinic však i nadále zůstalo nevyčerpaných 41 hektarů. Infomuje o tom tisková zpráva ÚKZÚZ

Jak se ve zprávě uvádí, pro letošní rok byla kvóta určená pro novou výsadbu révy 180,7 hektaru. ÚKZÚZ přijal v zákonném termínu do 28. 2. 2021 žádosti od 153 žadatelů na celkovou výměru 139,8 hektaru.
S ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra ČR prodloužil ÚKZÚZ termín přijímání žádostí o novou výsadbu révy až do 26. 4. 2021. V prodlouženém termínu požádalo o novou výsadbu révy 17 žadatelů na plochu 17,2 hektaru.
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelé mohou dle platné legislativy svoji žádost o povolení výsadby vzít zpět a této možnosti využili, činí k dnešnímu dni celková plocha povolených nových výsadeb 139,7 hektaru, 41 hektarů z povolené kvóty tak zůstalo stále nevyčerpáno.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *