Poplatky za uložení odpadu letos vzrostou, platí nový zákon

Nový odpadový zákon, který počátkem roku nabyl účinnosti, stanoví konec skládkování na rok 2030, posouvá ho tak o šest roků. Zároveň zavádí zvyšování poplatků za ukládání odpadu. Ohledně data zákazu ukládání komunálního odpadu na skládky byl spor, Parlament však návrhy na dřívější termíny ukončení skládkování zamítl. Senátu se také nepodařilo prosadit roční odklad účinnosti zákona.

V souvislosti s navýšením skládkovacích poplatků zákon přináší motivační nástroje pro obce, které budou plnit požadavky míry třídění komunálního odpadu. Za část odpadu zůstane poplatek nynějších 500 korun za tunu. Letos to bude 200 kilogramů na obyvatele, váha však postupně klesne na 120 kilogramů pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek v letošním roce činit 800 korun za tunu odpadu, každoročně poroste až na 1850 korun za tunu v roce 2029.

Obce by lidem měly nabízet jiné způsoby třídění, třeba systém PAYT. Při něm by se svoz účtoval podle množství odpadu, jeho hmotnosti, objemu či kombinaci uvedeného. K recyklovatelným materiálům vedle papíru a lepenky nyní patří třeba i buničina.

Odklad účinnosti zákona chtěli senátoři prosadit kvůli tomu, že podle nich nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy. Poukazovali na nebezpečí chaosu v nakládání s odpady. Ministr životního prostředí Richard Brabec však řekl, že kolaps nehrozí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *