Podle odborníků vloni kůrovec způsobil v lesích škody za 44 miliard korun

Škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou porostů loni dosáhly 44 miliard korun. Tento odhad uvedli dnes odborníci z think tanku Czech forest. Kůrovec podle nich loni napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva.

„K výpočtu odhadu škod byla použita nižší hodnota odhadu objemu kůrovcem napadených porostů za rok 2020, tedy 35 milionů metrů krychlových, a průměrná data o cenách dříví vycházející z konkrétních faktur několika vlastníků a správců lesů za rok 2020. Znaleckým výpočtem je celková škoda – ztráta z příjmů – vlastníků a správců lesů v ČR za rok 2020 vyčíslena na 44 miliard korun, z čehož škoda na výnosech činila 30 miliard korun a ztráta z předčasného zmýcení 14 miliard korun,“ sdělili. Podle nich loni bylo napadeno až 40 milionů metrů krychlových lesa, což je 30násobek průměrných ročních kůrovcových těžeb za čtvrt století do roku 2015. „V meziročním srovnání analýzy satelitních snímků došlo k nárůstu plochy těžby na území ČR zhruba o 25 procent a plochy souší o více než 35 procent. Dalším parametrem ukazujícím na nárůst těžby je podle prvních odhadů nárůst exportu kůrovcového dříví,“ dodávají. Mezi hlavní kalamitní oblasti nadále patří Vysočina a sousední kraje. Riziko šíření kůrovcové kalamity je podle nich letos vyšší než loni. „Do roku 2021 vstupujeme v situaci, kdy kůrovcová kalamita zasáhla největší plochu lesů v historii, kůrovcová těžba dosahuje historických maxim a populace lýkožrouta smrkového v lesích je stále extrémní,“ sdělili.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *