Plodných vinic v České republice loni mírně přibylo

V loňském roce činila výměra plodných vinic v České republice 16,1 tisíce hektarů, což bylo meziročně asi o procento více. S odvoláním na Český statistický úřad to uvádí Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019, tzv. Zelená zpráva, kterou má náš web k dispozici. Ze zmíněné plochy bylo celkem sklizeno 68 tisíc tun moštových hroznů při průměrném hektarovém výnosu 4,23 t/ha. V porovnání s předchozím rokem byla tato produkce moštových hroznů nižší o 34,5 procenta.

Celková plocha osázených vinic byla loni téměř 18,2 tisíce hektarů, přičemž další okamžitě využitelná plocha pro výsadbu činila 43,11 hektaru a plocha, kterou mohou pěstitelé využít na základě žádosti a následného správního řízení, přesáhla 302,5 hektaru.

Z hlediska velikosti vinic podle osázené plochy bylo u nás ke konci roku 2019 celkem  77 procent vinic větších než pět hektarů, desetina vinic v rozmezí od jednoho do pěti hektarů. Zbývající vinice měly výměru nižší než jeden hektar, přičemž sedm procent vinic bylo o výměře do 0,2 hektaru.

Zelená zpráva konstatuje, že ve sledovaném roce nedošlo ve srovnání s rokem 2018 k výrazným změnám ve věkové struktuře vinic. Ty byly tvořeny z osmi procent mladými neplodnými výsadbami ve stáří do čtyř let, v plné plodnosti byly necelé dvě třetiny ploch vinic a podíl vinic starších 30 let činil 32 procent celkové rozlohy vinic.

Odrůdová skladba registrovaných vinic je V České republice dlouhodobě stabilní. Více než dvě třetiny ploch vinic (71,2 %) byly v roce 2019 osázeny moštovými bílými odrůdami a necelá jedna třetina (28,8 %) moštovými odrůdami modrými. Z hlediska odrůdové skladby zaujímalo největší výměru i v roce 2019 z bílých odrůd Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský, z červených odrůd pak Frankovka a Svatovavřinecké.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *