Opatření proti suchu budou moci být větší, schválila to vláda

Vodohospodářská opatření sloužící k ochraně před suchem se budou moci dělat ve více na sebe navazujících katastrálních územích. Rozhodla o tom dnes vláda, která schválila novelu zákona o pozemkových úpravách připravenou Ministerstvem zemědělství. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu.

„Hlavním cílem návrhu zákona je umožnit prostřednictvím těchto úprav uspořádat pozemky tak, abychom obnovili ekologickou stabilitu krajiny. Současně s tím také realizovat například vodohospodářská a protierozní opatření nebo krajinné prvky, které k této obnově budou sloužit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Změny zákona podle něj lépe umožní vyrovnat se s klimatickými a hydrologickými extrémy, jako jsou sucho nebo povodně. Podle důvodové zprávy k zákonu to zatím není možné, ačkoliv to vodohospodářské studie doporučují.

Nad propojením úprav bude dohlížet ústředí Státního pozemkového úřadu. „Ústředí posoudí a vyhodnotí v kontextu s regionálními potřebami a průzkumy terénu důvodnost a účelnost spojení více celých katastrálních území do obvodu pozemkových úprav,“ dodává zpráva.

Návrh také uvádí, že pokud obec po dokončení společných zařízení získá státní majetek, nesmí jej prodat soukromníkovi bez souhlasu ústředí. „Současně s podáním návrhu na vklad vlastnického práva na základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemku na obec požádá ústředí o zápis poznámky o zákazu zcizení,“ dodává novela. O nutnosti zaměření pozemkových úprav na zadržování vody v krajině mluvil ministr již předloni v létě na jednání platformy pro boj proti suchu.

Pokud Parlament novelu schválí a prezident ji podepíše, začne účinkovat prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení zákona.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *