Nová spolupráce v oblasti aquaponie

Vedení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prohloubí spolupráci se společností Future Farming. Společně se zaměří na výzkum v oblasti aquaponie, která je novým trendem v oblasti pěstování zeleniny a chovu ryb. Informuje o tom tisková zpráva vydaná univerzitou.

Získané poznatky budou využity k dalšímu rozvoji technologií v této oblasti. Ze spolupráce budou profitovat i vysokoškolští studenti. Seznámí se nejen s principy aquaponie, ale také mohou absolvovat povinnou praxi v některé z farem nebo využít získané poznatky ve svém výzkumném projektu.
„Moderní pěstební technologie, důraz kladený na šetření s přírodními zdroji a podpora lokální produkce. To všechno jsou témata, která jsou úzce spjatá s činností Zahradnické fakulty,“ popisuje děkanka Zahradnické fakulty MENDELU Alena Salašová důvody, které přivedly univerzitu ke spolupráci s Future Farming. Odborníci z MENDELU se zaměří například na výzkum v oblasti výroby hnojiv z odpadu rybích farem, pěstování hmyzu jako zdroje potravy pro ryby, využití zbytků z rostlinné výroby pro pěstování hmyzu nebo pěstování řas na aquaponických hnojivech.
Pro provozovatele aquaponických farem budou velmi cenné i poznatky z oblasti biologické ochrany rostlin, eliminace zdrojů kontaminace, efektivity růstu rostlin či vlivu dotování atmosféry oxidem uhličitým u rostlin. Spolupráce komerční a akademické sféry je důležitá i z hlediska studentů. „Příprava absolventů pro každé nově vznikající odvětví v České republice – v tomto případě aquaponii, je důležitá. Studenti již zpracovávají bakalářské a diplomové práce s tematikou aquaponie, nyní startuje výzkum na úrovni disertačního projektu,“ dodala Salašová, podle které se díky spolupráci otevírají zajímavá témata výzkumu s mezinárodním přesahem. Jako příklad uvedla oblast zvyšování produktivity moderními LED svítidly.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *