Některé organizace chtějí větší změny v mysliveckém zákonu

Návrh mysliveckého zákona je třeba vypracovat znovu. V současnosti předkládaná úprava má být pouze záchranou nepodařené legislativy. Shodla se na tom většina účastníků on-line kulatého stolu, který pořádal minulý týden sněmovní výbor pro životní prostředí. Podle zástupců nestátních vlastníků lesů, soukromých zemědělců nebo ekologických organizací je třeba provést větší změny, než jsou navrhovány.

Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládní novelu zákona o myslivosti. Předloha má mimo jiné pomoci bránit škodám způsobeným zvěří na lesních a jiných porostech. Zpravodaj novely poslanec David Pražák na on-line semináři uvedl, že pozměňovací návrhy k novele mysliveckého zákona projednají sněmovní výbory na konci dubna. Předloha je nyní ve druhém čtení. Náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář řekl, že většina pozměňovacích návrhů nekoliduje s ministerským plánem, ale jde nad jeho rámec. „Všichni vnímáme v souvislosti se zalesňovaným kalamitních holin nutnost úpravy početních stavů zvěře. Jsem však přesvědčen o tom, že nyní předložena takzvaná vládní novela zákona o myslivosti sleduje stejný cíl. Svými opatřeními ho však dosahuje efektivnějším a méně nákladným způsobem,“ míní Mlynář. Za jedno z nejzásadnějších opatření považuje sledování stavu lesa Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů jako základu pro vypracování plánu lovu místo periodického zpracování posudků. „Je to ekonomicky podstatně méně náročné, pohybujeme se řádově v desítkách milionů korun proti stovkám milionů korun,“ podotkl. Úřady si tak například nově nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvířat. Zjednodušení administrativy pak přinese zřízení elektronické evidence myslivosti a komunikace související s myslivostí, a to jak na straně uživatelů honiteb, tak na straně orgánů správy myslivosti i ostatních organizací, jako například Státní veterinární správy. „Systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování včetně informací o škodách způsobených zvěří,“ sdělil .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *