Několik slov o jarním ječmeni na začátku května 2020

Rizikový vývoj porostů jarního ječmene je dán nevhodnými podmínkami pro vzcházení porostů s následným nedostatkem vláhy. Dobře se vyvíjejí pouze porosty, které byly vyseté velmi časně před mrazy. To byla, ale po pravdě trochu loterie.

Zásadním problémem je aktuální stav většiny porostů jarního ječmene. Prošly obdobím sucha, kde v extrémních případech docházelo ve finále až k redukcím kořenů ze sucha, rostliny vytvářely nové korunkové kořínky, které čekaly nebo čekají na vláhu.

Důsledkem tohoto stavu je postupné zvyšování apikální dominance hlavního stébla a odpadávání odnoží. Ukazuji příklad rostliny, která se začíná do takovéhoto problému směřovat. Viz hlavní stéblo.

Tato situace s sebou přináší riziko nevratného naředění porostu. Dnes je již jasné, že porosty jarních ječmenů mohou být v mnoha regionech ohrožené nejenom snížením výnosu v důsledku nadměrného naředění, ale také zvýšením obsahu dusíkatých látek. To může způsobit opožděná mineralizace z opožděných srážek, zvláště pak v kombinaci s menším počtem klasů na m2. Proto v období od odnožování (vyšší nadmořské výšky a pozdější výsevy) do poloviny sloupkování má smysl důrazně podpořit udržení hustoty porostu. Tam, kde spadly srážky, již budou porosty přirozeně v růstu. Do porostů jarního ječmene doporučujeme silný impuls:

  1. ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha pro podporu tvorby kořenů, které nám pomohou udržet hustotu porostu i jeho maximální výkon.
  2. 0,5 až 0,7 l/ha CCC – pro vyrovnání odnoží v odnožování (v BBCH 31 krátit přednostně CCC pro udržení odnoží).
  3. Kapalná močovina na list 5 až 7% roztok. Velmi rychle indukuje v listech tvorbu cytokininů, a tím snižuje apikální dominanci, pomáhá udržet slabší odnože a rozpohybuje porost. Přidávat k ní alespoň 0,1 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS, protože močovina razantně zvyšuje odpar vody a FRUKTUS ji zadrží. Pak můžeme o 0,1 l/ha snížit
  4. Fosfor, který je v přísušku v deficitu. Opakovaně 1,5 kg/ha P2O5. (Poslední dobou se setkávám buď s aplikací vodorozpustného amofosu (MAP), nebo s velmi dobrými výsledky Kristalon žlutý (13:40:13).)

Příklad účinku části výše uvedeného doporučení jsou fotografie, kde byl aplikován do jarního ječmene cca 2 týdny předtím 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS a CCC. Majitel farmy při postřiku zastavil postřikovač, a když se znovu rozjel, tak chvíli trvalo, než trysky znovu začaly stříkat. Takže je v porostu vidět vynechávka postřiku. Myslím, že takovýto účinek za 14 dní má vysokou výpovědní hodnotu.

Foto porostu jarního ječmene ze dne 29.4.2020. Kroměřížsko, špatné půdy, nadmořská výška mezi 200 až 300 metry nad mořem, mrazová, studená lokalita – podhůří Chřibů.

Proč má ošetření pomocí ENERGEN Fulhum aktuálně tak velký význam?

Protože hustota porostu tvoří u jarního ječmene výnos. Protože vyšší hustota porostu bude v letošním roce i rozhodující pro naředění dusíku v zrnu. A také proto, že pokud jarní ječmeny v příštích 14 dnech začnou odhazovat odnože, bude tento proces nevratný. Ve vyšších nadmořských výškách bude časové okno delší.

Pozor – do slabších až středních porostů jarního ječmene nedoporučujeme používat auxiny a jejich prekurzory. Zbytečně bychom porost naředili. Naopak přípravky obsahující čistě huminové látky anebo řasy a neobsahují látky s auxinovým účinkem, jako je například ENERGEN FULHUM PLUS, budou přínosem. Potřebujeme jenom tvorbu kořenů.

Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *