Na trvalé travní porosty fond rozdělí přes 2,7 miliardy korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydání rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů. Jedná se o podporu v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok 2020 celkem 12 173 zemědělců, mezi které může být rozděleno více než 2,74 miliardy korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka Rezková.

Opatření podle ní motivuje zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě. Dělí se na základní titul určený na údržbu travních porostů ve volné krajině a na tzv. nadstavbové tituly zaměřené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech chráněné soustavy Natura 2000. Dotace na ošetřování trvalých travních porostů (podopatření D) v rámci AEKO a navazujících závazků AEKO jsou součástí tzv. neprojektových opatření v rámci PRV. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím jednotné žádosti. Opatření se realizuje formou pětiletých závazků. Požádat mohou subjekty obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy, přičemž nemusejí být zemědělským podnikatelem. „Přesný přehled sazeb je k dispozici v Příručce pro žadatele 2020, umístěné na webových stránkách www.szif.cz,“ připomněla s tím, že pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání.  „SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq,“ doplnila.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *