MÁK A MOŽNOSTI FYZIOLOGICKÉHO VÝVOJE POROSTU

Mák je plodina, která může mít ve svém vývoji několik slabých míst, kterým bychom měli věnovat pozornost. Rok 2020 byl typický problémy při vzcházení porostů máku. Rostliny v suchu špatně vzcházely a porosty byly navíc velmi často nevyrovnané. Následující období s vysokými srážkami nám ukázalo, jak je pro mák důležitá provzdušněná půda a jak velkým rizikem se může stát v takovémto roce těžká půda, která v nadbytku vody udusí kořeny.

OSIVO, KLÍČENÍ A VZCHÁZENÍ POROSTŮ

V posledních letech byl v době vzcházení porostů silný přísušek, a proto bylo významné mít k dispozici kvalitní, biologicky silné a dobře ošetřené osivo. (Stejný problém můžeme mít, pokud bude nadbytek vody v půdě.) A to už se dostáváme někam do 75 % průběhu počasí na jaře v posledních letech. Proto je důležité, aby osivo máku mělo dobrou biologickou kvalitu, bylo šetrně sklizené, kalibrované… To zvyšuje dynamiku a vyrovnanost klíčení máku. Další krok, kterým můžeme významně zvýšit schopnost osiva vytvářet rovnoměrně vzcházející porosty, je jeho ošetření ať již proti chorobám a škůdcům, tak i stimulačně a výživově. Před několika lety společnost EGT systém zahájila výzkumnou spolupráci na ošetření osiva máku přípravky ENERGEN se společností LABRIS. Osivo ošetřené přípravky ENERGEN FULHUM PLUS a ENERGEN GERMIN FH má silnou podporu růstu kořenů. V prvním okamžiku směřuje klíčící rostlinka energii do tvorby bohatého kořenového vlášení a do rychlého budování cévních svazků.  Navíc v procesu klíčení rychle štěpí škroby na jednoduché cukry a tím dává vzcházejícím porostům rychlou energii a silnou vyrovnanost. Současně aktivuje hormonální hladiny. Takto ošetřené osivo máku má zvýšenou stabilitu klíčení a vzcházení i v horších podmínkách. Stimulační látky jsou doplněné kvalitní výživou YaraVita Teprosyn NP+Zn, která je dlouhodobě otestovanou kvalitní výživou, jenž maximálně ovlivní optimální výživový stav klíčících rostlin. Tolik ke spolupráci se společností Labris.

V tomto okamžiku je důležité se zmínit i o zkušenostech Jindřicha Šmögera z Demofarmy Bureš v Bučině u Vysokého Mýta. Jedním z nejhorších momentů pro vzcházení máku je, pokud se na půdě vytvoří po dešti neprostupná krusta. Takovýto moment dokáže významně řešit vysetí ječmene nebo ovsa jako meziřádkové plodiny v máku. Obilnina v meziřádku rozbijí půdní krustu a zlepší vyrovnanost klíčení máku. Po vyřešení obilniny herbicidem ve fázi listové růžice máku dochází po odumření k rozkladu kořenů v půdě a listů na jejím povrchu. Tento moment nám vnáší život do půdy a podporuje rozvoj půdního zooedafonu. Mrtvé kořeny obilniny pak ještě dlouhou dobu působí jako optimální dráhy pro zasakování vodních srážek. V těchto dráhách se rozvádí voda přímo ke kořenům. Pro informaci Jindřich Šmöger je jedním ze zakládajících členů nového Spolku pro Inovace a Udržitelné Zemědělství (SIUZ).

Mák setý odrůda MS Harlekýn s meziřádkovou plodinou jarním ječmenem.

FÁZE LISTOVÉ RŮŽICE MÁKU

V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice aplikovat ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Je to nejosvědčenější aplikace do včas a kvalitně založených porostů, které nejsou přehuštěné.

V případě slabších a opožděných porostů, bude velmi výhodné kombinovat ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, v dávce 0,3 l/ha, s podporou kořenů ENERGEN FULHUM PLUS, v dávce 0,2 až 0,3 l/ha.

Do opožděných a hustých porostů doporučujeme přednostní aplikaci přípravku ENERGEN FULHUM PLUS, v dávce 0,5 l/ha. U nevyrovnaného porostu s malými listovými růžicemi, pak doporučujeme snížit dávku vody na 80 až 100 litrů/ha, protože pro malou listovou plochu je účinnější vyšší koncentrace roztoku dopadajícího na list. Do tankmixu s přípravky ENERGEN doporučujeme přidat rozpuštěnou 5 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu. (Aplikace provádíme k večeru a vyhýbáme se slunečným dnům). Pokud by aplikace probíhala v počátku prorůstání listových růžic, pak je výhodné přidat do řidších porostů i fungicid s krátícím účinkem (např. metconazol).

V roce 2020 jsme si na Českomoravské vysočině ověřili, do jaké míry je možné ovlivnit slabý, nevyrovnaně vzešlý porost, pokud použijeme opravdu intenzivní strategii kombinace stimulace s výživou. Uvedeme obecný model. Pro ošetření přípravky Energen byl zvolen z důvodu dostatečného počtu jedinců a slabých kořenů ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,25 l/ha. Společně s ním bylo aplikováno v MAP 1 kg čistého fosforu/ha, 5% močoviny a 3 kg cukru/ha. Tato kombinace byla provedena 2x po sobě v průběhu 10 dní. Výchozí stav porostů byl opravdu nepříznivý, ale jeho reakce byla rychlá, viz foto.

Porosty máku po opakované stimulaci v kombinaci s uhlíkovou a mimokořenovou výživou.

FÁZE PRORŮSTÁNÍ LISTOVÝCH RŮŽIC AŽ TVORBA POUPAT

Pro tuto fázi máme výkonnou aplikaci přípravku ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Příznivě ovlivní tvorbu kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Silně podporuje aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významným účinkem, zvláště při nevyrovnaném průběhu počasí, je optimalizace hormonálních hladin, která umožňuje rostlinám bez problémů procházet různými stresy. Posledním účinkem je protistresové působení vůči suchu, jež chrání rostliny až do sklizně.

V minulých 3 letech se ukázalo jako velmi výhodné spojit ve fázi počátku prorůstání listových růžic první i druhou výše doporučenou aplikaci do jednoho postřiku. Výsledkem byl opravdu silný impuls, který posouval porosty máku do výrazně lepší kondice i vyšší hladiny výnosu.

POKUSY S VÝROBKEM ENERGEN CLEANSTORM VE SPOLEČNOSTI LABRIS

V roce 2020 provedla společnost Labris s. r. o. pokusy ve 3 opakováních s výrobkem ENERGEN CLEANSTORM. Je to výrobek univerzální povahy, který by šlo přirovnat výrobku ENERGEN 3D PLUS, který navíc obsahuje silnou dávku extraktů z rostlin s účinkem proti houbovým onemocněním. Zajímavý je rozdíl v účinku při srovnání použití dvou a tří postřiků CLEANSTORMU. V tomto případě je vidět, že intenzita se vyplatí. A to platí zvlášť v tom případě, kdy jsou porosty z nějakého důvodu pod tlakem většiny druhů stresu.

PORADENSTVÍ ENERGEN

V průběhu celé hlavní sezony můžete sledovat naše názory na stav a vývoj porostů na YouTube kde máme poradenský kanál ENERGEN CZ. Můžete se také zaregistrovat na našem webu www.energen.info vpravo nahoře, kde je banner s názvem „ODBĚR NOVINEK“ Po zaregistrování Vám budeme posílat na email ZPRAVODAJ ENERGEN s aktualitami a videi. Zpravodaj dnes odebírá okolo 2800 farem v ČR a 700 na Slovensku. Můžete se z něj samozřejmě i odhlásit.*

Ing. Kamil Kraus KBFR ČZU Praha

Ing. Jaroslav Mach – vývoj přípravků ENERGEN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *