Letošní sklizeň je proti té loňské stále výrazně opožděná

Podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 26. 7. 2021 se sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu rozšířila do všech krajů ČR. Příznivý vývoj počasí v tomto týdnu umožnil intenzivnější pokračování žňových prací. Ve srovnání s minulým rokem 2020 je však i ve čtvrtém sklizňovém týdnu stále znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací, a to jak u základních obilovin, tak u řepky. Informovalo o tom tiskové oddělení Ministerstva zemědělství.

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 151,5 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 12,3 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 923,1 tis. t, což je o 144,8 tis. tun nižší množství, než stav zjištěný touto dobou (k 27. 7.) v roce 2020. Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji (sklizeno 1,9 %), Libereckém kraji a Kraji Vysočina (sklizeno 6,4 %) a také v Pardubickém kraji (sklizeno 6,5 %). Také v ostatních krajích (Královéhradeckém a Moravskoslezském) je sklizeno pouze 7,5 % ploch základních obilovin. Naopak nejrychleji žně probíhají ve Zlínském kraji, kde je sklizeno 26,3 % ploch základních obilovin, následuje kraj Jihomoravský s 24,6 % a poté jsou kraje s velkým odstupem – Ústecký s 13,7 %, Plzeňský kraj s 13,1 % a dále Jihočeský kraj s 12,6 %.

Současný průměrný výnos základních obilovin je podle šetření SZIF k 26. 7. 2021 na úrovni 6,09 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2020 je aktuálně zjištěný výnos vyšší o 0,15 t/ha než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku.

Nejdále je sklizeň ozimého ječmene, která je ve své poslední čtvrtině (sklizeno 76,4 % ploch).  Sklizeň pšenice ozimé je stále v počátcích – sklizeno necelých 8 % a také u ječmene jarního je to pouze 4,9 % sklizňových ploch. K aktuálnímu datu je sklizeno 39,4 tis. ha (11,5 %) ploch řepky. Její produkce zatím dosahuje 112,2 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,85 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu zatím nasvědčují o meziročním poklesu výnosu o 0,38 t/ha.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *