Kvůli suchu vozí někteří zemědělci vodu do chovů v cisternách

Teplá zima v jižních Čechách dělá problémy zemědělcům. Spodní vody je v půdě málo, kvůli nedostatku sněhu jí chybí stále víc. Brání to vegetačnímu klidu rostlin, do některých velkých kravínů musí zemědělci dovážet vodu v cisternách. Ovocné stromy rozkvétají proti jiným rokům dřív. Uvedli to jihočeští zemědělci a další odborníci.

Rostlinám kvůli absenci sněhu a nízkým teplotám chybí potřebný vegetační klid. Dalším z následků je populační exploze hraboše polního. „Co nestačí zničit hraboš, to doryjí divočáci při lovu na hraboše. Vodní deficit způsobují podprůměrné srážky plus jejich rychlý odpar vlivem neobvykle vysokých teplot. Velkým problémem se jeví trvale nízká hladina podzemních vod. Absorpční schopnost krajiny zhoršuje kůrovcová kalamita: holiny po těžbě zadrží minimum vody ve srovnání s lesy, které slouží jako přirozená klimatizace,“ řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
Některé jihočeské chovy hospodářských zvířat už musí kvůli nedostatku vody dovážet do velkokapacitních kravínů vodu v cisternách. Příkladem je zemědělská společnost Slapy na Táborsku, která hospodaří na 1143 hektarech. Do chovu v Lomu u Slap musel podnik před 14 dny vodu dovážet.
„Ozimy zatím vypadají dobře, ale stav spodní vody je špatný. Máme kvůli tomu obrovské problémy, museli jsme vybudovat spoustu nových vrtů: kdysi stačily tři pro 800 kusů dobytka, dnes ho tam nemáme ani půlku, máme devět studní a nestačí nám to,“ řekl předseda zemědělské společnosti Slapy Miroslav Blažek. V Lomu chová podnik 220 krav a 80 jalovic.
Problémy může nedostatek sněhu způsobit i pěstitelům ovoce. Předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber řekl, že srážkové úhrny za leden jsou alarmující. „Nejhorší je, že se prodlužuje vegetační doba, nástup květu se zrychluje. Dřív jsme byli zvyklí, že to kvetlo v květnu a rašilo v dubnu, teď už se rostliny prodlouží v březnu a pozdní jarní mrazíky pak mají mnohem větší dopad, než když má rostlina šťávy zahuštěné a je schopná se s tím vyrovnat. To probouzení přichází v posledních letech o hodně dřív, než jsme byli zvyklí před deseti lety,“ řekl Leber.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *