Kvalitní peletky poznáte podle certifikace ENplus

Stále více lidí topí nejen v České republice peletkami, avšak řada z nich stále neví, jak rozpoznat opravdu kvalitní pelety. Čímž samozřejmě poškozují nejen sami sebe, ale často i svůj kotel. Abyste za své peníze získali opravdu kvalitní palivo, je důležité vyhledávat dodavatele pelet s certifikací ENplus. Toto kulaté razítko je totiž zárukou vaší spokojenosti. Kdo a podle čeho uděluje certifikaci ENplus?

Certifikaci ENplus v České republice uděluje Klastr Česká peleta, který tento certifikační systém spravuje. Klastr Česká peleta spolupracuje při testování kvality pelet se zkušebnami a auditory, kteří se zaměřují nejen na kvalitu výroby pelet, ale také na jejich skladování a dopravu až k zákazníkovi.

Kromě standardních vlastností, které by měly všechny pelety splňovat, tedy nízký obsah prachu, vlhkost, malé množství popela vznikajícího při spalování, vysokou výhřevnost a odpovídající tvar, sleduje certifikace ENplus i další vlastnosti, které nejsou v aktuálně platné normě ČSN EN ISO 17225-2 zahrnuty.

Jsou jimi objemová hmotnost, velikost částic, ale také teplota tání popela, která musí být co nejvyšší. V opačném případě pak dochází k struskování a připékání na hořáky, což značně komplikuje údržbu vašeho kotle.

Jsou certifikované pelety a peletky nějak tříděny?

K třídění pelet a peletek na českém trhu jsou používány tři třídy, které se dělí podle kvality dřeva použitého při výrobě.

  • Třída A1

Peletky třídy A1 dosahují prvotřídní kvality a jsou používány zejména v menších kotlích a kamnech v domácnostech. Tyto peletky mohou obsahovat pouze 0,7 % popela a při výrobě mohou být použity zbytky dřeva bez příměsí kůry a jakéhokoli chemického zpracování.

  • Třída A2

Peletky a pelety třídy A2 se používají rovněž v domácnostech, ale především do větších kotlů. V těchto peletách je povolená určitá příměs kůry a dalších těžebních zbytků, což samozřejmě vede k většímu množství popela. Zároveň však tohoto popela nesmí být více než 1,5 %, přičemž platí, že ani u těchto pelet nesmí být používáno dřevo s jakýmkoli chemickým zpracováním.

  • Třída B

Pelety, které nesou certifikaci třídy B, se využívají spíše v průmyslovém odvětví. Tyto pelety mají povolené vyšší procento kůry a těžebních zbytků, než je u třídy A2, zároveň je tak povoleno větší procento popela, a to až 3 %. V případě pelet třídy B se již nemusí jednat pouze o zbytky ze zpracování dřeva, ale také o dřevo již použité, které nebylo chemicky ošetřeno.

Certifikace pelet pomáhá nejen zákazníkům, ale i poctivým prodejcům i výrobcům

Přínos, který jednotná certifikace pelet přináší zákazníkům, je z výše uvedených řádků více než zřejmý. Na druhou stranu možnost certifikace prospěla i poctivým výrobcům a prodejcům, kteří zákazníkům poskytují opravdu kvalitní palivo.

Zákazníci se u nich nemusí bát nakoupit či dlouze vyhledávat na internetu recenze na kvalitu paliva. Pokud nesou peletky označení certifikace ENplus, mohou si tuto informaci ověřit i na stránkách Klastru Česká peleta.

S rostoucí kvalitou pelet se pak zvyšuje i procento lidí, kteří se rozhodli pro vytápění touto formou. Záruka vysoké výhřevnosti a komfort jsou skvělou kombinací, která do budoucna ještě řadu lidí přivábí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *