Kvalitní osivo máku

Pokud pěstujete mák, jistě víte, že kvalitní osivo vám ušetří mnoho práce a zajistí vyšší stabilitu výnosu. Firma Labris produkuje ve spolupráci s výrobky Energen vysoce kvalitní osiva máku. Přinášíme vám popis odrůd a úpravy osiva, kterou používáme, abychom dosáhli nejlepších výsledků.

Ohlédnutí za rokem 2020

Tento rok z pohledu pěstitele máku nás opět obohatil o další zkušenosti. Hned z počátku vegetace nás postihlo extrémní sucho, které bylo příčinou problémů s rovnoměrným vzcházením máku. Problémy byly různé podle systému zakládání jednotlivých porostů. Sucho nás provázelo až do konce dubna. V tu chvíli se situace otočila a následovalo srážkově nadprůměrné období až do sklizně. To je průběh počasí, který jsme již dlouho nezažili.

Velké problémy nastaly na půdách těžších, kde nebyl tak dobrý odtok srážkové vody a docházelo k odumírání kořenů a vyvracení rostlin. Na lehčích půdách působily srážkové vody lépe a poškození bylo mírnější. Potvrzuje se tedy, že mák vyžaduje vzdušnou půdu pro optimální vývoj. Samozřejmě je možné mák pěstovat na půdách těžších, ale je třeba mít v případě vysokých srážek připravenou optimální pěstitelkou technologii.

Labrisu bychom rádi s vámi diskutovali na témata různého zpracování půdy a zakládání porostů máku. Od začátku naší firmy sbíráme zkušenosti o technologii pěstování máku. Rozdělení těchto technologií může být například na orbu, kypření, pásové zpracování půdy nebo bez zpracování půdy. Každá z těchto technologií má své výhody a nevýhody. Samozřejmě je to vždy celý systém a nedají se vytrhávat z kontextu jednotlivé kroky. Tyto technologie máme vyzkoušené na vlastních pozemcích i v posledních, ne příliš jednoduchých, sezónách.

Aktuální situace pesticidní ochrany máku (hlavně omezování použití jednotlivých přípravků) nás vedla v letošním roce založit vůbec nejrozsáhlejší pokusy v historii naší firmy, kde jsme ověřovali různé alternativní přípravky. Již nyní lze konstatovat, že funkční alternativy existují. A budou Vám představeny v přednášce na YouTube na kanálu ENERGEN CZ.

Komentář Ing. Jiří Čtvrtečka – Labris

Odrůdová skladba 2021

Trvale se drží na prvním místě MS HARLEKYN. Už po uvedení na trh získal velice rychle dominantní pozici. Jeho výnosové kvality jsou potvrzeny výsledky ÚKZÚZ v roce 2019 a 2020, kdy v každém roce překonal výnosem kontrolní odrůdy o 10 %. To je opravdu silný argument pro další posilování pozice této modrosemenné odrůdy máku setého. Zásadní faktory, které mají vliv na výnos odrůdy MS HARLEKYN jsou vysoká HTS a více lamel v makovici.

Video k odrůdě MS HARLEKÝ https://www.youtube.com/watch?v=ph105Eet6ms

V sezóně 2021 budou k dispozici další dvě nové modrosemenné odrůdy potravinářských máků z VŠS Malý Šariš. Jedná se o odrůdy MS Diamant a MS Zafir. Jedná se o silné partnery MS HARLEKYNu.

Úpravy osiva máku

Z hlediska výroby osiva máku máme mnoho zásad, které se dlouhodobě nemění.

  1. Začínáme nadstandardním vedením porostu během vegetace. Sklizeň máku většinově provádíme v celých makovicích. Osivo sklizené touto metodou označujeme PLUS. Je to obrovská přidaná hodnota v kvalitě budoucího osiva.
  2. Osivo je uskladněno po sklizni v makovicích, kde je přirozené klima pro optimální vývoj semene. Předchází se tak poškození semene máku při sklizni, které má negativní vliv na budoucí vývoj porostu.
  3. Používáme tři stupně kalibrace. Nejprve velikostní třídění. Následuje gravitační kalibrace, kdy je vybíráno těžší osivo (to má předpoklad ve výsledku vyššího výnosu). V takto kalibrovaném osivu se však stále mohou vyskytovat semena, která mohou mít určitá vývojová poškození. Proto jsme zařadili i třídění optické, tak abychom nežádoucí semena z osiva odstranili. Optickým tříděním dosáhneme i sjednocení barevné vyrovnanosti semen.

Ošetření osiva máku pro rok 2021

Semeno máku je nejmenší z běžně pěstovaných plodin, a proto potřebuje zvláštní pozornost a ošetření.

V nové sezóně budeme osivo ošetřovat přípravkem CRUISER OSR. Tento přípravek je specialista na ochranu proti krytonosci kořenovému a plísni makové při vzcházení máku.

Pro potřebnou stimulaci osiva při vzcházení bude osivo ošetřeno přípravky ENERGEN GERMIN FH a ENERGEN FULHUM PLUS.  Potřebujeme, aby porosty máku bezpečně a vyrovnaně vzešly. Podpora tvorby kořenů je unikátní, protože v prvním okamžiku směřuje energii do tvorby bohatého kořenového vlášení a do rychlého budování cévních svazků.  Navíc v procesu klíčení rychle štěpí škroby na jednoduché cukry a tím dává vzcházejícím porostům rychlou energii a silnou vyrovnanost. Současně aktivuje hormonální hladiny. Takto ošetřené osivo máku má zvýšenou stabilitu klíčení a vzcházení i v horších podmínkách.

Obsah dusíku, fosforu a zinku bude doplněn přípravkem YaraVita Teprosyn NP+Zn. Dlouhodobě otestovaná kvalitní výživa, která maximálně ovlivní optimální výživový stav klíčících rostlin.

Mít vliv na další dění, mít vliv na vedení porostů, to je to, co dává agronomům jistotu na jaře. A tím nejlevnějším i nejvýkonnějším zásahem je právě kvalitní osivo.*

Zpracovali Jarda Mach – EGT a Jiří Čtvrtečka – LABRIS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *