Hraboši na jihu Čech překračují až pětinásobně práh škodlivosti

V některých částech Jihočeského kraje jsou přemnožení hraboši, místy je až pětinásobně překročen daný práh škodlivosti, kdy je i 5000 aktivních děr na hektar. Zemědělci hlásí škody v milionech korun. K plošnému hubení zatím nepřistoupili. Místy je zničená vojtěška, řepka, škody jsou na jařinách, někde museli farmáři kvůli porostům, jež zničili hlodavci, zaorávat kmín. Uvedli to jihočeští zemědělci a ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) byl republikový průměr intenzity hrabošů v březnu desetkrát vyšší, než je práh škodlivosti. V jižních Čechách má problémy například ZEAS Agro Rábín na Prachaticku, v porostech jetelů, teď se hraboši přesouvají do řepek, do ozimých obilnin. Škoda už přesáhla milion korun. ÚKZUZ nařídil likvidaci hlodavců, ale krajský odbor životního prostředí hubení nepovolil.
„Napsali, že kdyby byl jeden mrtvý chráněný živočich, hrozí pokuta až šest milionů korun. U nás je to 40 hektarů jetelotrav, pícniny na orné půdě, krmení, které nás letos má živit. Je to pětinásobek počtu nor na hektar, 250, 600 až 800 děr, porost je hodně poškozený, výnos bude nižší. Je to kalamitní stav,“ řekl předseda ZEAS Agro Rábín Vladimír Soukup. Podnik hospodaří na 900 hektarech zemědělské půdy, zaměřený je na živočišnou výrobu, má asi 300 dojnic. Má i 60 hektarů ovocných sadů.
Vyšší výskyt hrabošů zaznamenali i zemědělci v Němčicích na Prachaticku, na jaře v porostech jetele, ozimých pšenicích, řepkách. Po nedávných mrazech se situace mírně zlepšila na Táborsku. „Nicméně kvůli devastaci porostů již museli zaorávat kmín v AGRA Březnice. Likvidaci jetelišť, ale i porostů řepky a pšenice hlásí podnik Reprogen,“ uvedla Šťastná.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *