Fond životního prostředí vydá příští rok 5,65 miliardy korun

Státní fond životního prostředí (SFŽP) bude mít příští rok příjmy 3,58 miliardy korun a výdaje 5,65 miliardy korun. Návrh jeho rozpočtu schválila Sněmovna. Rozpočet zahrnuje zvýšenou alokaci na vodohospodářské projekty obcí. Už letos na ně dostalo ministerstvo životního prostředí dvě miliardy navíc, s dalšími třemi se počítá.

Příjmy SFŽP jsou dány například dotacemi ze státního rozpočtu, platbami za využívání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí, splátkami poskytnutých půjček a pokutami za poškození životního prostředí.
Nejvíce peněz, zhruba 4,16 miliardy korun, půjde na Národní program Životní prostředí. Jde o doplněk zejména k dotacím z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Nové zelené úsporám. Program podporuje projekty zaměřené na šetrné využívání přírodních zdrojů, enviromentální vzdělávání, řešení záporných dopadů lidské činnosti na životní prostředí, ale i na adaptaci na změny klimatu.
Dalších 200 milionů korun fond vyhradil na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech. Na půjčky k posílení podpory projektů dotovaných evropskými penězi z OPŽP půjde 279 milionů, zhruba 120 milionů na pilotní projekt takzvaných Inovativních finančních nástrojů. Projekt souvisí s OPŽP a jde o půjčky z evropských fondů, které lze kombinovat s dotací SŽFP. Výdaj 247 milionů korun je spjat s dotacemi plynoucími z takzvaných Norských fondů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *