Fond vyplácí dotace na zatravňování a ochranu čejky

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jedná se o dotace na podopatření zatravňování orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a na ochranu čejky chocholaté. K zemědělcům se tak dostane podpora v celkové výši 146,7 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka Rezková.

K dotaci na zatravňování orné půdy se za rok 2020 sešlo 1981 žádostí. Mezi zájemce se rozdělí téměř 138 milionů korun. Tato finanční podpora přispěje k přeměně orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, dále v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany a také podél vodních útvarů. Zmíněné opatření by mělo pomoci zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, zvýšit zadržování vody a snížit rizika eroze. Žádost o dotaci na ochranu čejky chocholaté podalo v loňském roce celkem 45 zájemců, Fond jim pošle dohromady 7,7 milionů korun. Toto dotační opatření je zaměřeno na podporu populace čejky chocholaté a dalších druhů ptáků, kteří jsou vázáni na ornou půdu v zemědělské krajině, a to formou ochrany jejich přirozených hnízdišť v období rozmnožování. O dotaci na zatravňování drah soustředěného odtoku požádalo loni osm zájemců, dostanou celkem jeden milion korun. Opatření podpoří převod orné půdy na travní porost se zaměřením na dráhy soustředěného odtoku definované v registru půdy LPIS. Cílem je snížení rizika eroze a splachů ornice do vod. „Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář ‚Prohlášení o vzdání se práva odvolání‘, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci ‚Ke stažení‘, ve složce Jednotná žádost,“ upozornila Rezková s tím, že pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *