Fond vydává poslední letošní rozhodnutí k platbám v rámci jednotné žádosti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává poslední letošní rozhodnutí k platbám, o které se žádá prostřednictvím tzv. jednotné žádosti. Jedná se o dotaci Natura a Platbu pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO). Ostatní budou následovat v příštím roce. Informovala o tom referentka oddělení komunikace SZIF Anežka Zemanová.

Kompenzační platba NATURA 2000 na zemědělské půdě je určena na pokrytí dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s hospodařením na území prvních zón národních parků nebo prvních zón chráněných krajinných oblastí. Obvykle se jedná o velmi cenné plochy, kde je z důvodu ochrany druhové různorodosti omezeno hnojení a které se často vyskytují ve ztížených přírodních podmínkách. Výše letošní sazby na jeden hektar trvalého travního porostu je 2212,264 koruny. O tuto dotaci požádalo 469 žadatelů, pro které je připraveno 12,9 milionu korun.
V loňském roce se dotační titul LFA (Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) rozdělil do dvou samostatných dotací: ANC (Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) a PPO (Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními). Rozhodnutí k platbám ANC vydává SZIF už od 3. prosince, platby PPO přichází na řadu nyní. Dotační titul PPO se vztahuje na oblasti, které se historicky nacházely v oblastech LFA, ale nesplňují nová kritéria pro vymezení oblastí ANC. Nárok na tuto finanční podporu mají pouze žadatelé, kterým byla přiznána platba LFA v letech 2015–2017. O PPO si letos požádalo 296 zemědělců, celkem je pro ně připraveno téměř 6,2 milionu korun. Sazby jsou uvedeny v Příručce jednotné žádosti 2019 na webových stránkách www.szif.cz. „Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí,“ upozornila Zemanová.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *