Evropské komise přijala mimořádná opatření ve vztahu k výsadbě vinic

V důsledku stávající pandemie covid-19 a rozsáhlých omezení pohybu zavedených členskými státy EU se pěstitelé révy vinné ve všech členských státech potýkají s nepředvídatelnými praktickými i hospodářskými obtížemi. Evropská komise proto ve vztahu k výsadbě vinic přijala mimořádná opatření. Informuje o tom v tiskové zprávě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ).

Evropská komise a rozhodla o mimořádných opatřeních týkajících se platnosti povolení nové a opětovné výsadby révy. Výsledkem jednání je nové Prováděcí nařízení komise (EU) 2020/601 ze dne 30.dubna 2020, z kterého vyplývají pro pěstitele dvě nové zásadní skutečnosti:

  1. Pěstitelům, kteří disponují povolením nové nebo opětovné výsadby, kterým v letošním roce 2020 vyprší platnost a kteří ho nestihnou plně využít v době jeho platnosti z důvodů ztížených podmínek pro realizaci výsadby, nebude uložena správní sankce vyplývající z čl. 89 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
  2. Aby však nedošlo ke ztrátě již uděleného povolení pro novou či opětovnou výsadbu rozhodla Evropská komise o prodloužení platnosti povolení nové a opětovné výsadby, které byly uděleny v roce 2017 a kterým v letošním roce 2020 končí platnost, a to o dvanáct měsíců ode dne vstupu v platnost nového Nnařízení komise (EU) 2020/601, tedy do 4. 5. 2021.

O tom, že ÚKZÚZ nebude ukládat správní sankce u udělených povolení pro novou výsadbu (PONV) a povolení pro opětovnou výsadbu po vyklučení (POOV) v letech 2017 a 2018, tedy těch, jejichž expirační lhůta končí v roce 2020 a 2021,  již dříve ÚKZÚZ informoval.  „V návaznosti na prováděcí nařízení EK budeme neprodleně informovat o konkrétním postupu v neudělování sankcí. “ uvádí dále zpráva ÚKZÚZ.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *