Evropané podle studie podceňují vliv zemědělství na znečištění vzduchu

Obyvatelé evropských zemí výrazně podceňují vliv zemědělství na znečištění ovzduší. Tvrdí to výsledky průzkumu realizovaného v sedmi evropských zemích, na který tento týden upozornila italská agentura ANSA. Na druhé straně lidé v Evropě přeceňují dopad průmyslu a dopravy.

„Naše studie ukazuje, že obyvatelé sedmi evropských zemí, kde se průzkum uskutečnil, mají jen malé ponětí o největších zdrojích znečištění ovzduší,“ tvrdí vědci z italské Národní rady pro výzkum (CNR) a z univerzit v italském Urbinu a ve Vídni.

V průzkumu, kterého se zúčastnilo 16 tisíc osob v Belgii, Británii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku a ve Švédsku, drtivá většina respondentů mezi hlavní zdroje znečištění počítala průmysl a dopravu. Naopak zemědělství označilo za významný zdroj znečištění jen méně než deset procent dotazovaných. Respondenti měli dále na výběr také lokální topeniště či likvidaci odpadů.

„Aktivity v zemědělství a velkochovech jsou při tom hlavními zdroji emisí čpavku, jež se ve vzduchu mění na amonnou sůl, která je hlavní složkou jemných prachů PM2,5,“ upozornil Sandro Fuzzi, jeden z autorů studie. Dodal, že právě jemný prach způsobuje „nejzávažnější dopady znečištění vzduchu na zdraví“. Podle studie je zemědělství hlavním zdrojem znečištění ve většině zkoumaných zemí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *