Ekologové: Konference o klimatu příliš nezlepšila vyhlídky světa

Ekologové považují konferenci OSN o změně klimatu, která skončila o víkendu v Glasgow, za promarněnou šanci. Navzdory dílčím úspěchům podle nich příliš nezlepšila vyhlídky světa, uvedla v tiskové zprávě Klimatická koalice. Státy podle ní nedokázaly předložit dostatečně ambiciózní příspěvky ke zmírnění změny klimatu, závěrečná deklarace jim pak pouze klade za úkol předložit dostatečné cíle pro rok 2030 do konce roku příštího. Zástupci akademické obce ocenili například větší účast zástupců soukromé sféry. I podle nich však závěry měly být razantnější.

Podle agentury Reuters dohoda drží při životě naději, že se podaří udržet oteplování planety pod 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovým obdobím. Klimatická koalice je skeptičtější a zatímco před konferencí směřoval svět k oteplení o 2,7 stupně Celsia, po ní jde podle ní o 2,4 stupně.

Země na konferenci souhlasily s postupným odklonem od používání uhlí k výrobě elektrické energie. Formulace závazku byla pod tlakem Číny a Indie na poslední chvíli oslabena a namísto původně navrhovaného postupného zavržení uhlí hovoří jen o postupném omezení jeho používání. Část zemí se přihlásila k cílům snížit úniky metanu do atmosféry, některé státy společně s automobilovými firmami ohlásily cíle ohledně bezemisních vozidel. Část státníků se v Glasgow zavázala, že do roku 2030 zvrátí úbytek světových lesů.

„Změn, které by nám umožnily srazit do roku 2030 globální emise skleníkových plynů o 45 procent, summit opravdu moc nepřinesl,“ uvedla Jitka Martínková z Klimatické koalice. Ředitel Centra pro otázky životního prostředí na Univerzitě Karlově Jan Frouz vidí jako pozitivní, že se téma klimatu stává politickou agendou všech významných zemí světa. „Myslím si, že to byla taková mírná dohoda. Tam je jedna složitost, z hlediska Číny a Indie, že z hlediska té ekonomiky, to bylo jediné možné, na čem se mohly dohodnout,“ míní o výsledku konference Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *