Dvě pětiny prodejců alkoholu a tabáku loni porušily předpisy

Zhruba dvě pětiny prodejců alkoholu a tabáku, které loni kontrolovala Česká obchodní inspekce (ČOI), porušily právní předpisy. Časté bylo porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Inspektoři ho zjistili u tří ze čtyř kontrol, u kterých asistovali figuranti mladší 18 let. Za zjištěná pochybení inspekce uložila 2175 pokut za 24,8 milionu korun. ČOI o tom informovala v tiskové zprávě.

Inspekce loni provedla u obchodníků s alkoholem a tabákem 5382 kontrol a nedostatky zjistila v 2329 případech. Ve 171 případech z 237 kontrol, u kterých inspekce spolupracovala s mladistvými figuranty, prokázala prodej alkoholu lidem mladším 18 let.

„Je tedy zřejmé, že pro osoby mladší 18 let není problém alkoholické nápoje v tržní síti zakoupit. Pro vysokou míru zdravotního rizika, které představuje konzumace alkoholických nápojů zejména pro mladistvé, bude Česká obchodní inspekce v kontrolách pokračovat i v roce 2021,“ uvedl ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Nejvíce zjištěných chyb u prodejců se podle inspekce týkalo zákona o ochraně spotřebitele. Nejčastěji to bylo neseznámení spotřebitele s cenou výrobků, nedodržení zásady poctivého prodeje nebo nevydání dokladu o koupi zboží.

V mnoha případech obchodníci porušili také některé z ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Vedle prokázaného prodeje alkoholu mladým bylo zjištěným pochybením to, že v provozovnách chyběl viditelný text o zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *