Dokument je základem pro přípravu podpor v lesním hospodářství

Konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, tedy aplikační dokument, vzala na vědomí vláda. Materiál připravený Ministerstvem zemědělství obsahuje mimo jiné související gesce a termíny. Na tvorbě aplikačního dokumentu se, podobně jako při tvorbě Koncepce, podílelo 32 subjektů. Většina z nich se bude podílet i na uskutečnění opatření vyplývajících z dokumentu. Informoval o tom tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

„Dokument se soustředí na krátkodobý časový horizont do roku 2026, a proto odráží především aktuální výzvy v sektoru lesního hospodářství. Je to zvládnutí negativních dopadů změny klimatu na lesní porosty, které se projevují zejména kůrovcovou kalamitou, adaptace lesů a lesního hospodářství na změnu klimatu a také obnovení konkurenceschopnosti lesního hospodářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi opatřeními, kterým se aplikační dokument věnuje, je obnova lesů po kalamitě a regenerace lesních půd, adaptace lesů na změnu klimatu a zvýšení jejich ekologické stability, úprava pravidel přenosu reprodukčního materiálu, dosažení vyváženého stavu zvěře a lesních ekosystémů: zachování všech druhů zvěře a jejich početních stavů, které nadměrně nepoškozují lesní ekosystémy a další. Aplikační dokument poslouží jako opora pro přípravu právních předpisů, dotačních programů, organizačních opatření či výzkumných úkolů, stanoví také společné úkoly zainteresovaných resortů a odborných institucí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *