ČR ekologicky hospodaří na 14,8 procentech půdy, je nad průměrem EU

Plocha obhospodařovaná ekologickým zemědělstvím činila v roce 2018 v Evropské unii 13,4 milionu hektarů, což je 7,5 procenta z veškeré obdělávané půdy. Ve srovnání s rokem 2012 je to o třetinu více. Uvedl to evropský statistický úřad Eurostat. V České republice je tento podíl téměř dvojnásobný, činil 14,8 procenta, což představuje 519 900 hektarů.

Největší podíl plochy obdělávané ekologickým způsobem mělo s 24,1 procenta Rakousko. Za ním se s podílem 20,6 procenta umístilo Estonsko a třetí skončilo s 20,3 procenta Švédsko. Nad deset procent zemědělské půdy obhospodařované ekologicky mají kromě České republiky ještě Itálie, Lotyšsko, Finsko a Slovinsko.
V Polsku se tímto způsobem v roce 2018 pracovalo na 484 700 hektarech (3,3 procenta), v Maďarsku na 209 400 hektarech (3,9 procenta) a na Slovensku na 189 000 hektarech (9,9 procenta).
Nejnižší podíl biofarem v roce 2018 měla Malta (0,4 procenta), dále Rumunsko (2,4 procenta) a pak Británie, Irsko a Bulharsko se shodnými 2,6 procenta.
Ekologické zemědělství, někdy též biozemědělství, je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Nejdůležitější je pro něj ochrana životního prostředí, stejně jako ochrana volně žijících živočichů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *