ČIŽP dala firmě z Tachovska pokutu za únik mrvy

Plzeňští inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 150 000 korun zemědělské firmě z Tachovska. Větší objemy nebezpečných látek z kravína v Úšavě, konkrétně chlévská mrva, hnůj a močůvka, se vsakovaly volně do půdy. AGROKLAS Staré Sedliště a. s. neměl podle inspektorů schválený havarijní plán a nepoužíval při skladování závadných látek vhodná zařízení a způsoby, které by ochránily jakost vod, řekla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Pokuta je pravomocná.

„Firma velmi aktivně spolupracovala při odstraňování zjištěných nedostatků a přijala okamžitě opatření vedoucí k nápravě stavu,“ uvedla ředitelka plzeňské oblasti ČIŽP Petra Horčicová.
Společnost v objektu kravína pro celoroční volné ustájení jalovic průměrně vyprodukuje 100 až 150 tun chlévské mrvy a hnoje, které vyhrnuje dvakrát ročně. „Porušila vodní zákon, když při skladování chlévské mrvy, hnoje, konzervované píce, při zacházení s jejími šťávami a výluhy a jimi kontaminovanými srážkovými vodami nepoužívala jen taková zařízení, která jsou vhodná z hlediska ochrany jakosti vod,“ řekla Horčicová. Loni v září podle ní inspektoři zjistili na dně i v okolí dvou zemních jam, užívaných od roku 1992 pro skladování píce, nesouvislé kaluže vzniklé vyluhováním siláže. Kaluže se vsakovaly do půdy.
Další únik objevili u objektu bývalého polního letiště, kde firma podle nich dlouhodobě na nevhodné asfaltové ploše skladuje chlévskou mrvu a hnůj. Hnojůvka se srážkovými vodami z asfaltové plochy odtékaly na zemědělsky obhospodařovaný terén v okolí, kde se vsakovaly do půdy. Ani u polního hnojiště U Mchova podle mluvčí neučinila firma přiměřená opatření, aby nebezpečné závadné látky nevnikly do povrchových či podzemních vod a neohrozily prostředí. „Agroklas, dlouhodobě působící v zemědělství, si musel být vědom toho, že se při přípravě siláže uvolňují šťávy obsahující velký podíl organických látek, které už v malém množství znehodnocují pitnou vodu,“ uvedla ředitelka.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *