Činnost regionálních rad regionů soudržnosti převezme MMR

Regionální rady regionů soudržnosti, které rozdělovaly dotace z fondů EU, do konce roku zaniknou. Jejich činnost od léta postupně převezme ministerstvo pro místní rozvoj. Počítá s tím novela o podpoře regionálního rozvoje, jejíž přijetí Senát umožnil.

Horní komora novelu neschválila ani neodmítla. Předmětem sporu se stala snaha ústavně-právního výboru uvést předlohu do souladu v jednom ustanovení s nedávno přijatým zákonem o elektronizaci veřejné správy. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová senátory ujistila o tom, že nesoulad lze opravit v rámci redakčních úprav ve Sbírce zákonů. Novelu tak dostane k podpisu prezident jako přijatou po uplynutí měsíční lhůty, kterou Senát na projednání zákonů má. Tato lhůta skončí 16. června.
Dostálová cíl novely zdůvodnila tím, že není hospodárné udržovat sedm rad, když jejich činnost bude možné zajistit v podstatně menším počtu lidí. Rady v současnosti působí jako řídicí orgány Regionálního operačního programu. V programovém období 2007 až 2013 měly na starosti vybírat projekty dotované z fondů Evropské unie na podporu regionálního rozvoje, proplácet peníze a kontrolovat provádění projektů. V současném programovém období již poskytují dotace jiné orgány a rady zajišťují hlavně činnosti související s kontrolou udržitelnosti projektů z let 2007 až 2013.
Regionální rady se tak podle vlády staly nadbytečnými subjekty státní správy. Proto vláda navrhla převést jejich práva a povinnosti na MMR. Pouze ve věci správy daní bude nástupcem ministerstvo financí. Převod je nutný hlavně kvůli délce probíhajících správních, daňových, sporných nebo soudních řízení.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *