Analýzy ukázaly často nevyhovující vodu v soukromých studních

Analýzy ukázaly často nevyhovující vodu v soukromých studních. Ročně si nechává u Středočeských vodáren analyzovat vzorky kolem dvou set majitelů studní, loni to bylo 180 zájemců, předloni 220. V letech 2018 a 2019 bylo 85 až 90 procent analyzovaných vzorků z domovních studní nevyhovujících, sdělila mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

Vzorky nejčastěji nesplňovaly limity pro pitnou vodu při mikrobiologickém rozboru, který ukazuje mimo jiné výskyt koliformních bakterií způsobujících střevní potíže. U chemických hodnot často přesahovalo limity množství železa, manganu, dusičnanů nebo nevyhovovala celková tvrdost. „Těm, kteří zjistili, že mají v lokálním zdroji místo pitné vodu užitkovou, jsme doporučili postup k nápravě,“ uvedla manažerka laboratoří Středočeských vodáren Gabriela Karasová. Cena běžného rozboru vody ze studny, který zahrnuje stanovení devíti chemických hodnot, například dusitanů, dusičnanů,chloridů, manganu, železa a dalších, a dvě mikrobiologické analýzy zaměřené na koliformní bakterie a enterokoky, činí ve Středočeských vodárnách zhruba 1200 korun bez DPH. Rozbor předkládaný ke kolaudaci se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a stojí kolem 1500 korun bez DPH. Cena je uváděná jako přibližná kvůli případné potřebě dalších testů pro potvrzení mikroorganismů. Vyhodnocení vzorků včetně vystavení protokolu trvá obvykle týden. Středočeské vodárny provozují vodovody a kanalizace v majetku obcí a měst na Mělnicku, Kladensku, Rakovnicku, Mladoboleslavsku a v částech Prahy-východ a Prahy-západ.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *